Noiz argitaratua Asteartea, 2022.eko Abenduak 20

2023rako Nafarroako Aurrekontu Orokorrei buruzko Foru Lege proiektuaren irizpena onetsi da

Se incorporan 347 enmiendas por valor de 16.449.369 euros, todas firmadas en diversas combinaciones por PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e Izquierda-Ezkerra

Ekonomia eta Ogasuneko Batzordeak 2023rako Nafarroako Aurrekontu Orokorrei buruzko Foru Lege proiektuaren irizpena onetsi du.

 

Abenduaren 12 eta 15 bitartean Batzordeak legearen testu artikulatuari dagozkion zuzenketa guztiak eztabaidatu ditu, baita departamentu hauen gastu-partidei aurkeztutakoak ere: Ekonomia eta Ogasuna; Lehendakaritza, Berdintasuna, Funtzio Publikoa eta Barnea; Lurralde Antolamendua, Etxebizitza, Paisaia eta Proiektu Estrategikoak; Lurralde Kohesioa; Hezkuntza; Osasuna; Landa Garapena eta Ingurumena; Garapen Ekonomikoa eta Enpresariala; Eskubide Sozialak; Kultura eta Kirola; Herritarrekiko Harremanak; Migrazio Politikak; eta Unibertsitatea, Berrikuntza eta Eraldaketa Digitala.

 

707 zuzenketa eztabaidatu dira, in voce zuzenketez gain, eta 347 onetsi dira; denak hainbat konbinaziotan PSNk, Geroa Baik, EH Bilduk, Podemos-Ahal Duguk eta Izquierda-Ezkerrak izenpetu dituzte. Guztira 16.449.369 euro egiten dute.

 

2023rako Nafarroako Aurrekontu Orokorrei buruzko Foru Lege proiektuaren testu artikulatuari aurkeztutako zuzenketak

 

Eztabaidatutako 29 zuzenketetatik (horietatik 5 in voce) 19 onetsi ditu Batzordeak, guztiak ere PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren ekimenez aurkeztuak. Honako hauek dira:

 

- Zuzenketa, 5. artikuluaren 1. apartatuari j bis letra berria gehitzekoa, Erregaiak eta labaingarriak izenekoa. Helburua da “partida handitzea, ez nahikoa izan daitekeela aurreikusita”. PSN, Geroa Bai eta Podemos-Ahal Duguk batera aurkeztu dute. Aho batez onetsi da.

 

- Zuzenketa, 5. artikuluaren 6. apartatuari e bis letra berria gehitzekoa, Osasun larrialdiak artatzeko eta anbulantzien Plana izenekoa. Helburua da “partida zabalgarria izatea, osasun garraioko zerbitzuan eragina dutelako lansari-kostuek eta KPIaren igoerari lotuta dagoen hitzarmen kolektiboak”. PSN, Geroa Bai eta Podemos-Ahal Duguk batera aurkeztu dute. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, 5. artikuluari 9 bis apartatu berria gehitzekoa, “behar diren baliabideak edukitzeko”. EH Bilduk aurkeztu du. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta Izquierda-Ezkerraren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren aurkako botoarekin onetsi da. 

 

- Zuzenketa, 5. artikuluaren 10. apartatuari a bis letra berria gehitzekoa, Lokal bat egokitzea Barnahuserako izenekoa. Helburua da “lokala errealitatera egokitzeko gastuak doitzea”. PSNk eta Podemos-Ahal Duguk aurkeztu dute. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta Izquierda-Ezkerraren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren aurkako botoarekin onetsi da. 

 

- In voce zuzenketa, 5. artikuluaren 6. apartatuari c bis letra berria gehitzekoa, Lanbide-karrera, aldi baterako zerbitzuak izenekoa, beharrezkotzat jotzen delako “finantzaketa partida zabalgarriak sortzea lanbide-karreraren aitorpena ordaintzeko”. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta Izquierda-Ezkerrak batera aurkeztu dute. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta Izquierda-Ezkerraren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren aurkako botoarekin onetsi da. 

 

- In voce zuzenketa, 5. artikuluaren 1. apartatuari e bis letra berria gehitzekoa, Lanbide-karrera, aldi baterako zerbitzuak izenekoa, beharrezkotzat jotzen delako “finantzaketa partida zabalgarriak sortzea lanbide-karreraren aitorpena ordaintzeko”. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta Izquierda-Ezkerrak batera aurkeztu dute. Aho batez onetsi da. 

 

- In voce zuzenketa, 5. artikuluaren 1. apartatuari j bis letra berria gehitzekoa, Ibilgailu eta makinen konponketa eta mantentze lanak izenekoa. PSN, Geroa Bai, EH Bildu eta Podemos-Ahal Duguk batera aurkeztu dute. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendaritzako kideak asistentziaren eta irakaskuntzaren jarduera egitea izeneko 22. artikulua kentzekoa, “ez delako beharrezkotzat jotzen Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren egungo beharrei erantzuteko”. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta Izquierda-Ezkerrak batera aurkeztu dute. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta Izquierda-Ezkerraren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren aurkako botoarekin onetsi da. 

 

- Zuzenketa, 44. artikuluari 1 bis apartatu berria gehitzekoa, CENER Fundazioari funtsak ematea I+D+i-ko proiektu eta inbertsioetarako izenekoa. Helburua da “segurtasun juridiko handiagoa ematea partidari”. PSN, Geroa Bai eta Podemos-Ahal Duguk batera aurkeztu dute. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, hogeita bigarren bis xedapen gehigarri berria eranstekoa, honela idatzita geldituko dena: “Funtzio Publikoko Zuzendaritza Nagusiaren titularrak baimena eman dezake funtsak mugitzeko ‘Lanbide-karrera aldi baterako zerbitzuak’ izeneko partidaren kargura, aldi baterako kontratupeko osasun arloko langile fakultatiboei eta diplomadunei lanbide-karrerarako eskubidea eta lanbide-karreraren ondorioetarako aldi baterako kontratualdian emandako zerbitzuak aitortzearen ondoriozko gastuaren egozpena duten partidak finantzatzeko. Mugimendu horiek ez dituzte Nafarroako Ogasun Publikoari buruzko apirilaren 4ko 13/2007 Foru Legean ezarritako mugak izanen, 38. artikuluan eta 44. artikulutik 50. artikulura bitartean ezarritakoak, hain zuzen”. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta Izquierda-Ezkerrak batera aurkeztu dute. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, hogeita bigarren bis xedapen gehigarri berria eranstekoa, “lanbide-karrera oraindik aitortu ez zaien osasun arloko profesionalen lanbide-karrera garatu eta arautu dadin”. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta Izquierda-Ezkerrak batera aurkeztu dute. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, hogeita bigarren bis xedapen gehigarri berria eranstekoa, Gaikuntza Osasun Departamentuari eta haren erakunde autonomoei atxikitako osasun alorreko langileek irakaskuntza edo ikerketa ekintzetan parte hartzeko izenekoa. Helburua da “Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko langileei erraztasunak ematea irakaskuntzan jarduteko eta NUPeko Medikuntza Fakultatean irakasle jarduteko”. PSN, Geroa Bai eta Podemos-Ahal Duguk batera aurkeztu dute. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, hogeita bigarren bis xedapen gehigarri berria eranstekoa, Aitortzea lanbide-karrerarako eskubidea aldi baterako kontratupeko osasun-alorreko langile fakultatiboei eta diplomadunei, eta aitortzea aldi baterako kontratualdian emandako zerbitzuak, lanbide-karreraren ondorioetarako izenekoa. Helburua da “ahalik eta aplikazio zabalena ematea berdintasun-printzipioari, eta lanbide-karrerarako eskubidea aitortzea aldi baterako kontratupeko langile fakultatiboei eta diplomadunei”. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta Izquierda-Ezkerrak batera aurkeztu dute. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, bakarra bis xedapen iragankor berria gehitzekoa, Aparteko mugaketa etxebizitza babestuen errentamendu-kontratuen errentaren urteroko eguneratzean izenekoa. Helburua da “inflazioaren eragina minimizatzea aldi baterako etxebizitza babestuen errentamendu-kontratuetan”. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta Izquierda-Ezkerrak batera aurkeztu dute. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta Izquierda-Ezkerraren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren abstentzioarekin onetsi da

 

- Zuzenketa, azken xedapenetako bigarrenari 6 bis apartatu berria gehitzekoa, “irabazi-asmorik gabeko zenbait erakunde desagertzeko arriskuan egotea ekiditeko”. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta Izquierda-Ezkerrak batera aurkeztu dute. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, azken xedapen berri bat gehitzekoa, seigarren bis, zeinaren bidez aldatzen baita Klima-aldaketari eta Energia-trantsizioari buruzko martxoaren 22ko 4/2022 Foru Legearen 68. artikuluaren 4. apartatua. Honela idatzita gelditzen da: “Energia elektrikoa merkaturatzen duten enpresek, autokontsumoko kontratuetan konpentsazio sinplifikatua edo alderdiek adostutako soberakinak konpentsatzeko beste mekanismo batzuk aplikatu ondoren, klima-funtsean erabiliko dute soberako energia, energia-pobreziako egoeran dauden pertsonen energia-beharrei erantzuteko”. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta Izquierda-Ezkerrak batera aurkeztu dute. Aho batez onetsi da.  

 

- In voce zuzenketa, azken xedapenetako zazpigarrenari 1 bis apartatu berria gehitzekoa. Helburua da erabat eguneratzea suhiltzaileentzat 2004an ezarri zen produktibitateko osagarria, eta Babes Zibileko eta Larrialdietako langileei osagarri bera ezartzea. PSN, Geroa Bai, EH Bildu eta Podemos-Ahal Duguk batera aurkeztu dute. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta Izquierda-Ezkerraren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren aurkako botoarekin onetsi da. 

 

- Zuzenketa, azken xedapen berri bat gehitzekoa, hamalaugarren bis, zeinaren bidez hogeita bederatzigarren xedapen gehigarria eransten baitzaio Nafarroan Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legearen aldaketari. Helburua da “kolektibo kalteberenek etxebizitza eskuratzeko egin behar duten esfortzuaren areagotzea leuntzea”. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta Izquierda-Ezkerrak batera aurkeztu dute. Aho batez onetsi da. 

 

- In voce zuzenketa, azken xedapen berri bat gehitzekoa, hamalaugarrena, zeinak aldatu egiten baitu hogeita laugarren xedapen gehigarria (kasu bereziak). Helburua da segurtasun juridiko handiagoa ematea erronka demografikoko udalerrietan 35 urtetik beherakoek etxebizitza erabiliak erosteko dirulaguntzari.  PSN, Geroa Bai eta Podemos-Ahal Duguk batera aurkeztu dute. Aho batez onetsi da.

 

Lehendakaritzako, Funtzio Publikoko, Barneko eta Justiziako Departamentua

 

Eztabaidatutako 60 zuzenketetatik (horietatik 6 in voce zuzenketak izan dira) 20 onetsi ditu Batzordeak, eta 1.142.510 euroko zenbatekoa dute, guztira. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren ekimenez aurkeztu dira. Honako hauek dira:

 

- In voce zuzenketa, gastuei 10 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Lanbide karrera, aldi baterako zerbitzuak. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta Izquierda-Ezkerrak aurkeztu dute. Aho batez onetsi da. 

 

- In voce zuzenketa, gastuei 520.000 euro gehitzekoa, Produktibitateko osagarria izeneko partida berrirako. Helburua da “Barne Departamentuaren eta sindikatuen arteko akordioei erantzutea”. Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentuaren Ibilgailu eta makinen konponketa eta mantentzea partidaren kargura finantzatuko da. PSN, Geroa Bai, EH Bildu eta Podemos-Ahal Duguk aurkeztu dute. PSN, Geroa Bai, EH Bildu eta Podemos-Ahal Duguren aldeko botoekin eta Navarra Suma eta Izquierda-Ezkerraren aurkako botoekin onetsi da. 

 

- In voce zuzenketa, gastuei 120.000 euro gehitzekoa, Produktibitateko osagarria izeneko partida berrirako. Helburua da “Barne Departamentuaren eta sindikatuen arteko akordioei erantzutea”. Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentuaren Ibilgailu eta makinen konponketa eta mantentzea partidaren kargura finantzatuko da. PSN, Geroa Bai, EH Bildu eta Podemos-Ahal Duguk aurkeztu dute. PSN, Geroa Bai, EH Bildu eta Podemos-Ahal Duguren aldeko botoekin eta Navarra Suma eta Izquierda-Ezkerraren aurkako botoekin onetsi da.

 

- In voce zuzenketa, gastuei 21.000 euro gehitzekoa, partida honetarako: Hitzarmena Napar-Nafarroako Ikus-entzunezkoen Ekoizle eta Langileen Elkartearekin. Helburua da “Nafarroako ikus-entzunezkoen sektorea indartzea”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Bai, EH Bildu eta Podemos-Ahal Duguk aurkeztu dute. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren abstentzioarekin onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 100.000 euro gehitzekoa, Nafarroako tokiko telebistak. Ikus-entzunezkoen ekoizpenerako laguntzak izeneko partidarako. Helburua da “tokiko telebistek baldintza hobeetan aurre egin ahal izatea egungo egoerari, eta bideragarriak izan daitezen laguntzea”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Bai eta EH Bilduk aurkeztu dute. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren kontrako botoarekin onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 18.500 euro gehitzekoa, Hitzarmena COMFIMekin, emakumeen parte-hartzea sustatzeko izeneko partidarako, “koordinakundearen jarduera hazi dela eta”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSN, Geroa Bai, EH Bildu eta Podemos-Ahal Duguk aurkeztu dute. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren abstentzioarekin onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 18.000 euro gehitzekoa, partida honetarako: Ijitoen Idazkaritza fundazioarekiko hitzarmena. “Cali” programa. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Podemos-Ahal Duguk aurkeztu du. Aho batez onetsi da.

 

- Zuzenketa, gastuei 20.000 euro gehitzekoa, partida honetarako: Nafarroako toki entitateentzako dirulaguntza, LGTBI+ arloa sustatu eta laguntzeko. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. EH Bildu eta Podemos-Ahal Duguk aurkeztu dute. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren abstentzioarekin onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 20.000 euro gehitzekoa, partida honetarako: Entitateentzako dirulaguntzak sexu- eta genero-aniztasunari buruzko proiektuetarako. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. EH Bildu eta Podemos-Ahal Duguk aurkeztu dute. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren abstentzioarekin onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 65.000 euro gehitzekoa, partida honetarako: Giza salerosketaren aurkako ekintzarekiko hitzarmena. Bizirik dirauten emakumeak: prozesu pertsonaletik eraldaketa sozialera. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta Izquierda-Ezkerrak aurkeztu dute. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren abstentzioarekin onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 15.000 euro gehitzekoa, partida honetarako: Hitzarmena Itxaropen Gune elkartearekin, prostituzioaren eta/edo salerosketaren testuinguruan emakumeei harrera egiteko baliabideetarako. Helburua da “esperientzia pilotu bat sustatzea prostituzioan ari diren emakumeak gizarteratu eta laneratzeko trantsizioko baliabide gisa”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSN, Geroa Bai eta Podemos-Ahal Duguk aurkeztu dute. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 50.000 euro gehitzekoa, partida honetarako: Médicos del Mundorekiko hitzarmena. Emakumeen genitalen ebaketaren aurkako prebentziorako eta jardunerako Nafarroako protokoloa. Helburua da “protokoloaren inguruan eta indarkeria matxisten kontrako prebentzioan eta jardunean egiten ari den lan integrala babestea”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSN, Geroa Bai, EH Bildu eta Podemos-Ahal Duguk aurkeztu dute. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren abstentzioarekin onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 40.000 euro gehitzekoa, Hitzarmena Burlatako Udalarekin, LGTBI+ arloa sustatu eta babesteko izeneko partida berrirako. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSNk aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 60.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Baztango Gazteen Aterpetxeko lehengo igerilekuan pumptrack pista bat jartzea. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Baik aurkeztu du. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren abstentzioarekin onetsi da. 

 

- In voce zuzenketa, gastuei 20.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Baztango Gazteen Aterpetxeko atletismo pistak konpontzea. Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentuaren Nafarroa marka sustatzea partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Bai eta EH Bilduk aurkeztu dute. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren abstentzioarekin onetsi da.

 

- Zuzenketa, gastuei 10.000 euro gehitzekoa, Gazte mugikortasuneko programak izeneko partidarako. Helbaurkeztu duturua da “gazteentzako udako kanpamentuen finantzaketa hobetzea, gazte gehiagori eta haien familiei onura eskaintzeko”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Bai eta Podemos-Ahal Duguk aurkeztu dute. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren abstentzioarekin onetsi da.

 

- Zuzenketa, gastuei 5.000 euro gehitzekoa, Gazteriaren Kontseilua izeneko partidarako. Helburua da “Nafarroako Gazteriaren Kontseiluaren jarduerak bermatzea”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Baik aurkeztu du. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren abstentzioarekin onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 20.000 euro gehitzekoa, Ongizate emozionalerako aholkularitza izeneko partidarako. Helburua da “doako zerbitzu bat martxan jartzea online, banakako laguntza emanen diena hala behar duten gazte eta nerabeei”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Bai eta Podemos-Ahal Duguk aurkeztu dute. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren kontrako botoarekin onetsi da. 

 

- In voce zuzenketa, gastuei 10.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Hitzarmena CTL Eguaras gazte elkartearekin, aisialdiko jarduerak sustatzeko. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSNk aurkeztu du. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren abstentzioarekin onetsi da.

 

- Zuzenketa, gastuei 10.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Gazteen informaziorako Berriemaileak/Antenak programa. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Bai eta Podemos-Ahal Duguk aurkeztu dute. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren abstentzioarekin onetsi da.

 

Lurralde Kohesiorako Departamentua

 

166 zuzenketa eztabaidatu dira (horietatik 18 in voce zuzenketak izan dira), eta Batzordeak 96 onetsi ditu. Guztira 5.102.829 euro egiten dute. Hauek dira:

 

- Zuzenketa, gastuei 185.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Transferentzia Caparrosoko Udalari: Iruñeko etorbideko eta Nafarroako etorbideko azpiko pasabidea berritzea eta zolatzea. Helburua da “hormak, zoladurak eta espaloiak berritzea”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSNk aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 180.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Transferentzia Andosillako Udalari: haur eta gazteendako eraikina eraikitzeko 1. fasea. Helburua da “haur eta gazteen gune bat eraikitzea elkarteentzako eta jardueretarako”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSNk aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 155.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Transferentzia Alloko Udalari: 1. poligonoko 171. eta 52. lurzatietako eraikinak eraistea eta eremuak egokitzea. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSNk aurkeztu du. Aho batez onetsi da.

 

- Zuzenketa, gastuei 155.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Transferentzia Arroizko Udalari: 1. fasea: Udal kiroldegiko ostatua guztiz berriztatzea. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSNk aurkeztu du. Aho batez onetsi da.

 

- Zuzenketa, gastuei 155.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Transferentzia Villatuertako Udalari: Rebote plazaren estalkia. Helburua da “herriko gizarte bizitzaren gune nagusia den plaza hori estaltzea”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSNk aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- In voce zuzenketa, gastuei 150.000 euro gehitzekoa, Lodosako Florida kaleko zoladura-lanak eta euri-uretako sareak izeneko partida berrirako. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Baik aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- In voce zuzenketa, gastuei 125.000 euro gehitzekoa, Hitzarmena Tafallako Udalarekin: Recoletas eraikina bermatzea izeneko partida berrirako. Helburua da “proiektuaren bigarren faseari ekitea”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. EH Bilduk aurkeztu du. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren kontrako botoarekin onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 113.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Transferentzia Carcarko Udalari: Paseo kaleko hobekuntzen 2. fasea. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSNk aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 100.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Transferentzia Arradako Kontzejuari: jarduketak udal biltegian. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSNk aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 90.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Transferentzia Barañaingo Udalari: LED argiak jartzea daudenen ordez. Helburua da “energia-efizientzia hobetzea”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSNk aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 90.000 euro gehitzekoa, Lizarrako Curtidores eta Ordoiz kaleak eguzki-argiekin argitzea izeneko partida berrirako. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Baik aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 85.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Transferentzia Milagroko Udalari: udal ur-kontsumoaren kontagailuak. Helburua da “sektorizazioa eta ur kontsumoak erregulatzea udal eraikinetan”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSNk aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 85.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Transferentzia Murchanteko Udalari: Erromatar Bidean dagoen parkearen egokitzapena eta irisgarritasuna. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSNk aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 80.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Tuterako gune publiko batean rokodromo – parkour bat paratzea. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Podemos-Ahal Dugu eta Izquierda-Ezkerrak aurkeztu dute. Aho batez onetsi da.

 

- Zuzenketa, gastuei 80.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Transferentzia Ribaforadako Udalari: udal autokontsumoa. Helburua da autokontsumoko plakak jartzea udal eraikinetan. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSNk aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 80.000 euro gehitzekoa, Berriozarko udaletxean eguzki-plakak jartzea izeneko partida berrirako. Helburua da “eraikina zero isurikoa eta % 100 jasangarria izan dadin lortzea”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Podemos-Ahal Dugu eta Izquierda-Ezkerrak aurkeztu dute. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 80.000 euro gehitzekoa, Erabilera anitzeko gela egokitzea Torralba del Rion izeneko partida berrirako. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Baik aurkeztu du. Aho batez onetsi da.

 

- In voce zuzenketa, gastuei 80.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Transferentzia Zizur Nagusiko Udalari, bizikleten aparkaleku adimendun estalietarako. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Baik aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 80.000 euro gehitzekoa, Erriberriko Karlos III.a plaza azpiko Erdi Aroko galeriak zaharberritzea (II. fasea) izeneko partida berrirako. Helburua da “II. faseari ekitea, I. fasea bakarrik eginda ezin baitira jendearentzat ireki”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Baik aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 80.000 euro gehitzekoa, Komun autogarbigarria Zizur Nagusiko Ardoi urbanizazioan izeneko partida berrirako. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Baik aurkeztu du. Aho batez onetsi da.

 

- Zuzenketa, gastuei 80.000 euro gehitzekoa Zizur Nagusiko haur-parke bat estaltzea izeneko partida berrirako. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Baik aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 75.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Hitzarmena Erronkariko Udalarekin: eskola zaharrak egokitzea. Helburua da “liburutegi, eguneko zentro, gazteleku eta musika eskola gisa erabiltzea”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. EH Bilduk aurkeztu du. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren kontrako botoarekin onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 70.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Transferentzia Erriberriko Udalari: Solana kalean eta Doña Leonor pasealekuan arrapala eraikitzea eta eskailerak egokitzea. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSNk aurkeztu du. Aho batez onetsi da.

 

- Zuzenketa, gastuei 68.325 euro gehitzekoa, Aldi baterako kontratatutako langileen ordainsariak izeneko partida berrirako. Lurralde Kohesiorako Departamentuaren Toki entitateentzako konpentsazioa toki tributuetako hobariengatik partidaren kargura finantzatuko da. PSNk aurkeztu du. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren kontrako botoarekin onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 65.000 euro gehitzekoa, Hitzarmena Etxauriko Udalarekin: garbitokia eraberritzea izeneko partida berrirako. Helburua da “garbitokia zaharberritu, berreskuratu eta egokitzea, udalerriko toki enblematikoa baita”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. EH Bildu eta Podemos-Ahal Duguk aurkeztu dute. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren kontrako botoarekin onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 65.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Arkitektura-oztopoak seinaleztatzea, argiztatzea eta deuseztatzea Tafallako oinezko pasabideetan. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Baik aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 61.000 euro gehitzekoa, Beriaingo udal igerilekuen lurzatian esku-hartzea izeneko partida berrirako. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Izquierda-Ezkerrak aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 60.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Transferentzia Uharteko Udalari: Mokarte haur-parkean estalkia jartzea eta altzariak hobetzea. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSNk aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 60.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Transferentzia Faltzesko Udalari: bidegorriaren 3. fasea, argiztapena. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSNk aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 60.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Transferentzia Cintruenigoko Udalari: Casa de la Cadena eraikina birgaitzea. Helburua da “instalazioen erabilera egokia eta segurua izatea”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSNk aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 60.000 euro gehitzekoa, Abartzuzako Udalaren erabilera anitzeko aretoa egokitzea izeneko partida berrirako. Helburua da “lokal baten beharrari eta eskariari erantzutea”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Baik aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 60.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Barañaingo ENTREVIENTOS erretiratuen elkarteko irisgarritasuna eta ekipamendua hobetzea. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Baik aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 60.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Sarrigurenen (Eguesibar) hiri-basoa egitea, PA30 errepidera sartzeko adarraren eta Garajonay kalearen artean. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Baik aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 60.000 euro gehitzekoa, Burlatako Hilarión Eslava kalea berrurbanizatzea izeneko partida berrirako. Helburua da “kalea txukuntzea oinezkoak erosoago ibiltzeko”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Baik aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 55.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Transferentzia Ribaforadako Udalari: hobekuntzak erretiratuen elkartean eta erretiratuen ostatuan. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSNk aurkeztu du. Aho batez onetsi da.

 

- Zuzenketa, gastuei 54.600 euro gehitzekoa, Beriaingo Udaleko haur-parkea egokitzea izeneko partida berrirako. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Podemos-Ahal Duguk aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 53.385 euro gehitzekoa, Hitzarmena Baztango Udalarekin: kontsumo partekaturako instalazio fotovoltaikoa izeneko partida berrirako, argindarrez hornitzeko udaletxea, Giltxaurdi kiroldegia eta futbol zelaia. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. EH Bilduk aurkeztu du. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren kontrako botoarekin onetsi da.

 

- Zuzenketa, gastuei 50.000 euro gehitzekoa, Castejongo kaleen zolatze planaren jarduketa izeneko partida berrirako. Helburua da “herriko zenbait kaleren egoera hobetzea”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Izquierda-Ezkerrak aurkeztu du. Aho batez onetsi da.

 

- Zuzenketa, gastuei 50.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Transferentzia Tafallako Udalari: Madre Nicol kaleko haur-parkea birmoldatzea. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSNk aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 50.000 euro gehitzekoa, Transferentzia Martzillako Udalari: parke publikoa estaltzea izeneko partida berrirako. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSNk aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 50.000 gehitzekoa, partida berri honetarako: Transferentzia Ribaforadako Udalari: hobekuntzak Pignatelli parkean. Helburua da “zoru jarraitua jartzea eta komun bat jartzea”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSNk aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 50.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Transferentzia Sesmako Udalari: Monjardin kaleko eskaileren zoladura eta egokitzea. Helburua da “irisgarritasuna eta segurtasuna areagotzea”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSNk aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 50.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Transferentzia Vianako Udalari: Camino del Calvario bidea egokitzea. Helburua da “zoladura naturala eta ekoegonkorra jartzea”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSNk aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 50.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Transferentzia Vianako Udalari: Vizcaína auzoan gazte-jolasetarako eremuak egokitzea. Helburua da “hiru jolasgune bereiztea, aisia eta jostetarako eta gazteak elkartzeko erabiliko den hiri lurzati baten barruan”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSNk aurkeztu du. Aho batez onetsi da.

 

- Zuzenketa, gastuei 50.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Transferentzia Vianako Udalari: komun publiko autogarbigarriak. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSNk aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- In voce zuzenketa, gastuei 50.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Transferentzia Antsoaingo Udalari: txirrindulari eta oinezkoentzako bidea sortzea. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSNk aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 50.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Transferentzia Valtierrako Udalari: Torraza inguruan belaunaldiarteko parkea eraikitzea. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSNk aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- In voce zuzenketa, gastuei 50.000 euro gehitzekoa, Ribaforadako eraikin eta gune publikoetako irisgarritasuna hobetzeko jarduketak izeneko partida berrirako. Helburua da “desgaitasuna duten pertsonen eta herritar guztien bizi kalitatea hobetzea”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Baik aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 45.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Hitzarmena Ultzamako Udalarekin: Larraintzarko Ikastetxearen kanpoko hesia berritzea eta oinezkoentzako sarbidea hobetzea. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. EH Bilduk aurkeztu du. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren kontrako botoarekin onetsi da.

 

- Zuzenketa, gastuei 45.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Hitzarmena Erriberriko Udalarekin, Feria auzoan haur-parke bat egiteko. Helburua da “herrian antzeman den premia bat asetzea”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. EH Bildu eta Podemos-Ahal Duguk aurkeztu dute. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 45.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Transferentzia Castejongo Udalari: San José kaleko 31. zenbakiko etxebizitza birgaitzea eta hornitzea, udal aterpetxe gisa erabiltzeko. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSNk aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 45.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Arxuria eremuko sarbidea hobetzea delta hegaleko eta parapenteko hegaldietarako agertokirako. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Baik aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 41.000 euro gehitzekoa, Garbitokia eta iturriaren eremua egokitzea Muesen izeneko partida berrirako. Helburua da “ingurua irisgarria izatea eta herriko beste erakargune bat izatea”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Baik aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- In voce zuzenketa, gastuei 40.560 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Hitzarmena Bakaikuko Udalarekin: antzinako eskoletako erabilera anitzeko instalazioetako zaharberritze energetikoa. Helburua da “ingurua irisgarria izatea eta herriko beste erakargune bat izatea”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. EH Bilduk aurkeztu du. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren kontrako botoarekin onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 40.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Transferentzia Monteagudoko Udalari: Huerto Mayor kaleko haur-parkeak egokitzea. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSNk aurkeztu du. Aho batez onetsi da.

 

- Zuzenketa, gastuei 40.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Transferentzia Beriaingo Udalari: Iruñeko etorbideko espaloia konpontzea eta segurtasun hesia jartzea. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSNk aurkeztu du. Aho batez onetsi da.

 

- In voce zuzenketa, gastuei 40.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Genevillako Udalaren lokal sozialean oztopo arkitektonikoak kentzea eta komuna eta sukaldea egokitzea. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Baik aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 40.000 euro gehitzekoa, Ribaforadan autokarabanentzako aparkalekua jartzea izeneko partida berrirako. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Baik aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 40.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Gesalazko Aldaia landa eremuko gune komunitariorako proiektua. Helburua da “belaunaldiarteko landa bilgune baten proiektua egin eta gauzatzea”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Bai eta Podemos-Ahal Duguk aurkeztu dute. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 40.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Atarrabiako Agustín García eta Joaquín Puy kaleen artean dauden “Plaza Gorriak” deiturikoetan lorategiak paratzea. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Baik aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 36.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Transferentzia Pitillasko Udalari: udal igerilekuak estaltzea. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSNk aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 35.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Transferentzia Fontellasko Udalari: San Carlos Borromeo parkearen kirol ekipamendua. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSNk aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 34.800 euro gehitzekoa, Cascanteko 5. poligonoko 203. lurzatia erosi eta egokitzea izeneko partida berrirako. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Izquierda-Ezkerrak aurkeztu du. Aho batez onetsi da.

 

- Zuzenketa, gastuei 30.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Hitzarmena Bargotako Udalarekin. Haur-parkea eta hiri-altzariak. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. EH Bilduk aurkeztu du. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren kontrako botoarekin onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 30.000 euro gehitzekoa, Aberinen lokal sozial bat egitea izeneko partida berrirako. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Baik aurkeztu du. Aho batez onetsi da.

 

- Zuzenketa, gastuei 30.000 euro gehitzekoa, Uxueko eskolako etxabea egokitzea. 2. fasea izeneko partida berrirako. Helburua da “egitura indartzea habeetan, eta inguratzaile termikoa hobetzea”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Baik aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 30.000 euro gehitzekoa, Zangozako Labriteko Enrike kaleko orube bat egokitzeko lanak, aparkalekua egiteko izeneko partida berrirako. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Baik aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 30.000 euro gehitzekoa, Jaurrietako hilerriko nitxoak iragazgaiztea eta zaharberritzea izeneko partida berrirako. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Baik aurkeztu du. Aho batez onetsi da.

 

- Zuzenketa, gastuei 26.394 euro gehitzekoa, Erriberriko autokarabanentzako aparkalekuan erreserba-sistema eta kontrola ezartzea izeneko partida berrirako. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Izquierda-Ezkerrak aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 25.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Transferentzia Tuterako Udalari: komun publikoak konpontzea eta martxan jartzea. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSNk aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 25.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Transferentzia Antsoaingo Udalari: Ezkaba mendiko bideak konpontzea. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSNk aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 25.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Transferentzia Burlatako Udalari: Erripagaña auzoko irisgarritasunaren proiektua/azterlana idaztea. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSNk aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 25.000 euro gehitzekoa, Haur-parkea Azuelon izeneko partida berrirako. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Baik aurkeztu du. Aho batez onetsi da.

 

- In voce zuzenketa, gastuei 19.160 euro gehitzekoa, Castejongo kultur gunean led teknologia jartzea izeneko partida berrirako. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Izquierda-Ezkerrak aurkeztu du. Aho batez onetsi da.

 

- Zuzenketa, gastuei 22.145 euro gehitzekoa, (E) Gizarte Segurantza izeneko partida berrirako. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSNk aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 20.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Hitzarmena Atezko Udalarekin: ibarreko aisiarako guneen ekipamendua. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. EH Bilduk aurkeztu du. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren kontrako botoarekin onetsi da.

 

- Zuzenketa, gastuei 20.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Hitzarmena Artiedako Kontzejuarekin. Elizako bidea zolatzeko lanak, hirigunetik bide berderako tartean. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. EH Bildu eta Podemos-Ahal Duguk aurkeztu dute. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 20.000 euro gehitzekoa, Eulaten kalistenia parkea egitea izeneko partida berrirako. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Podemos-Ahal Duguk aurkeztu du. Aho batez onetsi da.

 

- Zuzenketa, gastuei 20.000 euro gehitzekoa, Uharteko udal eraikin bat zaharberritzeko proiektua izeneko partida berrirako. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Baik aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 20.000 euro gehitzekoa, Beireko Kultur eta Aisiarako Elkarteko sarbidea hobetzea izeneko partida berrirako. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Baik aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 20.000 euro gehitzekoa, Oinezkoentzako espaloia Azoztik Ezkabarteko kiroldegira izeneko partida berrirako. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Baik aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 16.583 euro gehitzekoa, Baztango Fransene bidea egokitzea izeneko partida berrirako, “bide-zorua hobetzeko”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Izquierda-Ezkerrak aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 15.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Hitzarmena Barañaingo Udalarekin: konpartsaren lokala eraberritzea. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. EH Bilduk aurkeztu du. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren kontrako botoarekin onetsi da.

 

- Zuzenketa, gastuei 15.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Transferentzia Lizarrako Udalari: auto elektrikoa kargatzeko puntuak jartzea. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSNk aurkeztu du. Aho batez onetsi da.

 

- Zuzenketa, gastuei 15.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Transferentzia Armañantzasko Udalari: udal ostatua eraikitzea. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSNk aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 15.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Transferentzia Marañongo Udalari: jarduketak udal nabean. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSNk aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 15.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Transferentzia Antsoaingo Udalari: haur-parke inklusiboak egokitzea. Helburua da “haur-parkeak dibertsitate funtzionalera egokitzea”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSNk aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- In voce zuzenketa, gastuei 15.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Tuterako Mejanako El Molinar antzinako irin-fabrika lehengoratzeko proiektua idaztea. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Podemos-Ahal Dugu eta Izquierda-Ezkerrak aurkeztu dute. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 12.291 euro gehitzekoa, Baztango Elbeteko aparkalekuan hobekuntzak egitea izeneko partida berrirako. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Izquierda-Ezkerrak aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- In voce zuzenketa, gastuei 5.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Uharten, autobus geltokiaren eta aparkaleku publikoaren artean sarrerako arrapala egitea. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Baik aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 8.000 euro gehitzekoa, Cascanteko Udalaren erretiratuen etxerako altzariak izeneko partida berrirako. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. EH Bilduk aurkeztu du. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren kontrako botoarekin onetsi da.

 

- Zuzenketa, gastuei 5.586 euro gehitzekoa, Baztango Donejakue kaleko bide-zorua egokitzea izeneko partida berrirako. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Izquierda-Ezkerrak aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 30.000 euro gehitzekoa, NA-718 errepidea hobetzeko proiektua idaztea  izeneko partida berrirako. Helburua da “uholdeen ondoriozko arazoak saihesteko proiektu bat egitea”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Baik aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 20.000 euro gehitzekoa, Oloritzera doan NA-501 errepidea hobetzeko proiektua idaztea izeneko partida berrirako. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Baik aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- In voce zuzenketa, gastuei 20.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Oteitzako erabilera anitzeko udal eraikinean aretoak egokitzea herriko elkarteek erabil ditzaten. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Baik aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- In voce zuzenketa, gastuei 5.000 euro gehitzekoa, Erratzun goragunea jartzea izeneko partida berrirako. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Baik aurkeztu du. Aho batez onetsi da.

 

 

Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako Departamentua

 

25 zuzenketa eztabaidatu dira (horietatik 6 in voce zuzenketak izan dira), eta Batzordeak 20 onetsi ditu. Hauek dira:

 

- In voce zuzenketa, gastuei 35.000 euro gehitzekoa, Aparkaleku publikoa egokitzea Luzaiden izeneko partida berrirako. Helburua da “herria zeharkatzen duen errepidean aparkatzen diren ibilgailuetatik ahalik eta gehienak kentzea”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Baik aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 25.000 euro gehitzekoa, Aldi baterako zuzkidura-bizitokia sortzearen egokitasuna aztertzea izeneko partida berrirako. Helburua da “aldi baterako bizilekua ematea etxegabeei, emantzipatu nahi duten gazteei, genero indarkeriaren biktima diren emakumeei eta behar duten gainerakoei”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. EH Bilduk aurkeztu du. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren kontrako botoarekin onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 15.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Hitzarmena Fiteroko Udalarekin, etxebizitzak kooperatiba araubidean eraikitzeko aholkularitzarako. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Izquierda-Ezkerrak aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 10.000 euro gehitzekoa, partida honetarako: PIRIBIZI dirulaguntzak: Pirinioetako erronka demografikoari heldu. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Baik aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuetako partida bati izena aldatzekoa: Hitzarmena Nafarroako eraikuntzaren sektoreko industrializaziorako eta robotizaziorako klusterrarekin izeneko partida Hitzarmena Nafarroako eraikuntzaren sektoreko industrializaziorako klusterrarekin deituko da aurrerantzean, “sortutako elkartearen izen zehatza erabiltzeko”. Geroa Baik aurkeztu du. Aho batez onetsi da.

 

- Zuzenketa, gastuei 70.000 euro gehitzekoa, Hitzarmena Cuevas de Astitz SLrekin, sarbidea hobetzeko proiekturako izeneko partidarako. Helburua da “sarbidea hobetu, LED argi berriak jarri, ekipamendu elektronikoak berritu eta beste ekipamendu batzuk berritzea”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. EH Bilduk aurkeztu du. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren kontrako botoarekin onetsi da.

 

- Zuzenketa, gastuei 30.000 euro gehitzekoa, partida honetarako: Lurralde garapenerako lurzatiak urbanizatzeko obra zibila. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Baik aurkeztu du. Aho batez onetsi da.

 

- Zuzenketa, gastuei 15.000 euro gehitzekoa, partida honetarako: Hitzarmena Araizko Udalarekin, Mailoak lurraldeko baliabide-proiekturako. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. EH Bilduk aurkeztu du. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren kontrako botoarekin onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 30.000 euro gehitzekoa, Hitzarmena Arangurengo Udalarekin, jasangarritasunerako eta lurralde garapenerako gunerako izeneko partidarako. Gune hori Gongora jauregian ezarri nahi da. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Baik aurkeztu du. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren abstentzioarekin onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 60.000 euro gehitzekoa, Bordablanca Ekonomia Zirkularreko eta Lurralde-garapen Jasangarriko Parkea. Asociación Laboral Josenearekiko hitzarmena izeneko partidarako, “funtsezkoak diren inbertsio eta instalazioetan sakontzeko”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Bai eta EH Bilduk aurkeztu dute. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 40.000 euro gehitzekoa, Hitzarmena Zaraitzuko Ibaxaren Batzordearekin. Jarduketak Erremendian izeneko partida berrirako. Helburua da “finka hori berreskuratzea inguruko pertsona ekintzaileei lagatzeko”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Baik aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 30.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: “Larrun jasangarria” lurralde garapeneko proiektua Beran. Helburua da “lurraldearen eta jasangarritasunaren ikuspegitik aurreproiektua edo atariko azterlanak egitea finantzatzea”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Baik aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 25.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: OTS proiektua. Hitzarmena Azparrengo Kontzejuarekin. Ixtarri eta Sarate pistak lotzeko bidea. Helburua da “bi bideak lotuta egungo 16 km-ko bidea 2,7 km-ra laburtzea”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Baik aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 21.970 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Aezkoako Hiriberriko Udala. Hiriberri Lanean proiektua. Dibertsifikazioan eta ekintzailetzan lagunduz. Helburua da “udal espazio bat birgaitzea, taberna-kafetegi, aterpetxe eta turismoko apartamentu gisa erabil dadin, beste jarduera batzuen artean”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Baik aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 20.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Hitzarmena Zunbeltz Landa Garapena elkartearekin – Nekazaritzako test gunea garatzeko proiektua. Helburua da “elkarteari laguntza ekonomikoa ematea, bere funtzionamendurako behar dituen langileak badituela bermatzeko”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Baik aurkeztu du. Aho batez onetsi da.

 

- Zuzenketa, gastuei 10 euro gehitzekoa, Atxikitako altzariak konpondu eta zaintzea izeneko partida berrirako. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Baik aurkeztu du. Aho batez onetsi da.

 

- In voce zuzenketa, gastuei 79.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Hitzarmena Erriberriko Udalarekin, larrialdiko udal etxebizitza eraberritzeko. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Podemos-Ahal Duguk aurkeztu du. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren kontrako botoarekin onetsi da. 

 

- In voce zuzenketa, gastuei 20.000 euro gehitzekoa, Ekai Longidako zerrategian egiteko zenbait jarduketa izeneko partida berrirako. Helburua da “aukera pedagogiko eta historiko garrantzitsuak dituen gune bat birgaitu eta lehengoratzea”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. EH Bilduk aurkeztu du. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren kontrako botoarekin onetsi da. 

 

- In voce zuzenketa, gastuetako partida bati izena aldatzekoa: Hitzarmena Cuevas de Astiz SLrekin, sarbidea hobetzeko proiekturako izeneko partida aurrerantzean Hitzarmena Cuevas de Astiz SLrekin, sarbidea hobetzeko proiekturako, argiztapenerako eta ekipamendu elektronikoetarako deituko da, “finantzatu nahi diren jarduketa guztiak bil ditzan”. EH Bilduk aurkeztu du. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren abstentzioarekin onetsi da.

 

- In voce zuzenketa, gastuei 174.000 euro gehitzekoa, partida honetarako: Transferentzia NASUVINSA-LURSAREAri: lurralde proiektu estrategikoen garapena. Helburua da “Abaurregaineko Opposa antzinako patata biltegia eraberritu eta egokitzeko partida handitzea”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Bai eta EH Bilduk aurkeztu dute. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren kontrako botoarekin onetsi da. 

 

Hezkuntza Departamentua

 

65 zuzenketa eztabaidatu dira (horietatik 13 in voce zuzenketak izan dira), eta Batzordeak 27 onetsi ditu; guztira 1.301.000 euro egiten dute. Hauek dira:

 

- In voce zuzenketa, gastuei 20.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Ribaforadako San Bartolomé HLHIP ikastetxeko kiroldegian hobekuntzak egitea. Helburua da “El Cierzo DBHIak ere erabiltzen duen barruti hori pintatzea eta zorua egokitzea, zoladura berrituz”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Bai eta PSNk aurkeztu dute. Aho batez onetsi da. 

 

- In voce zuzenketa, gastuei 30.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Garesko Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoko parkeak eta jolastokiak eraberritzea. Helburua da “Izarbeibar osoko eta Mañeru Ibarreko haurrek erabiltzen duten ikastetxe horretako parke eta jolastokiak eraberritzeko lanei ekitea”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Bai eta PSNk aurkeztu dute. Aho batez onetsi da. 

 

- In voce zuzenketa, gastuei 45.000 euro gehitzekoa, EGF 2021-2027. Adimen Artifizialaren Eskola Astea izeneko partida berrirako. Helburua da “Lehen Hezkuntzako eta Bigarren Hezkuntzako ikasleentzako heziketa eta zabalkunde jarduera horri jarraipena ematea”. Partida hauen kargura finantzatuko da: Modernizazio Plana (30.000 euro), Hezkuntza Departamentuarena; eta Transferentzia LuzIA fundazioari, funtzionamendurako (5.000 euro) eta Enkargua Nasertici. Druma (10.000 euro), biak ere Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Departamentuarenak. PSNk aurkeztu du. Aho batez onetsi da.

 

- In voce zuzenketa, gastuei 20.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Hitzarmena Aurizberriko Udalarekin: haur eskolako teilatua. Helburua da “obra hau egin ahal izatea, Pirinioetako Planetik eta Nafarroako Gobernuak sustatutako deialdietatik kanpo gelditu baita”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. EH Bildu eta Geroa Baik aurkeztu dute. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren kontrako botoarekin onetsi da. 

 

- In voce zuzenketa, gastuei 20.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Vianako Udala: Ricardo Campano IPko eta El Camino DBHIko hesia hobetzea. Helburua da “jolastokiaren ekialdeko albo-hesia konpondu eta ateak eta sarea berritzea, oso egoera txarrean baitago”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. EH Bildu eta Geroa Baik aurkeztu dute. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren kontrako botoarekin onetsi da. 

 

- In voce zuzenketa, gastuei 11.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Vianako Udala: El Camino DBHIko ikasgela barrua egokitzea. Helburua da “antzinako laborategiaren barrualdea eraberritzea Bigarren Hezkuntzako ikasgela gisa erabiltzeko”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. EH Bildu eta Geroa Baik aurkeztu dute. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren kontrako botoarekin onetsi da. 

 

- In voce zuzenketa, gastuei 100.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Transferentzia Erronkariko, Otsagabiko, Garraldako, Aurizko, Erroko, Aurizberriko eta Luzaideko toki entitateei, ikastetxe publikoen funtzionamendu gastuetarako. Helburua da “eragindako herrien artean diru kopuru hori banatzea, ikasle kopuruaren arabera”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Bai eta EH Bilduk aurkeztu dute. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren abstentzioekin onetsi da.

 

- In voce zuzenketa, gastuei 25.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Datu demografikoei eta horiek hezkuntza sisteman eta ratioetan duten eraginari buruzko azterlana. Hau du helburua: “ahalik eta datu gehien edukitzea, kalitatezko sistema bermatuko duten ratioak kalkulatu ahal izateko, lurralde- eta hezkuntza-ekitatearen ikuspuntutik”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. EH Bildu eta Geroa Baik aurkeztu dute. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren kontrako botoarekin onetsi da. 

 

- In voce zuzenketa, gastuei 138.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Hitzarmena Iruñeko Udalarekin, San Frantzisko HLHIPko inbertsioetarako. Ekitaldietarako aretoa eta estalkia isolatzea. Helburua da “bigarren solairuko hegoaldeko hegalean egokitzapen termikoari ekitea, presako jarduketa baita, eta ekitaldi aretoa eta atxikitako galeria birmoldatu eta erabilera anitzeko gune eta liburutegi bilakatzea, erabilera anitzeko gune malgu bat sortzeko” Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Ek aurkeztu dute. Aho batez onetsi da.

 

- In voce zuzenketa, gastuei 62.000 euro gehitzekoa, partida honetarako: Hitzarmena Iruñeko Udalarekin. San Frantzisko HLHIParen eraberritze integralerako proiektua idaztea. Helburua da “urte anitzeko inbertsioak egin ahal izatea ikuspuntu orokor bat hartuta. Faseak oraindik zehaztu gabe daude, baina proiektuan sartzen dira inguratzaile termikoa, instalazioak, zoladurak, akustika, jolastokia eta abar”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Ek aurkeztu dute. Aho batez onetsi da. 

 

- In voce zuzenketa, gastuetako partida bati izena aldatzekoa: 1.500 biztanletik beherako herrientzako transferentzia, baimendutako eskola jantokietako garraiorik gabeko bazkaltiarrentzat izeneko partida honela deituko da aurrerantzean: 1.500 biztanletik beherako herrientzako dirulaguntza, baimendutako eskola jantokietako garraiorik gabeko bazkaltiarrentzat. Hau da helburua: “Baimendutako eskola jantokietan dabiltzan herriko ikasleei eskola jantokiko menurako dirulaguntza emateko deialdia egitea ekitatezko irizpideei jarraituz, errentak ez dezan hain alde handia sortu kuotetan, arreta berezia jarriz despopulazio arriskua duten landa aldeetan”. EH Bildu eta Geroa Baik aurkeztu dute. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren kontrako botoarekin onetsi da.

 

- In voce zuzenketa, gastuei 50.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Transferentzia Tafallako Udalari: Marqués de la Real Defensa ikastetxe publikoaren sarrera nagusia egokitzea. Helburua da “ikastetxe publikoaren sarrera nagusia zolatu eta egokitzea: asfaltatzea, sarrera eta jolastokiko gune batzuk hobetzea zoladurako koskak berdinduz, lorategiak, altzariak (eserlekuak, saskiak, ateak, jolasak…)”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSNk aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- In voce zuzenketa, gastuei 100.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Transferentzia Murchanteko Udalari: Mardones y Magaña HLHIPko jolastokia zolatu, estali eta handitzea. Helburua da “estalitako gune handiago bat izatea”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSNk aurkeztu du. Aho batez onetsi da.

 

- Zuzenketa, gastuei 95.000 euro gehitzekoa, Transferentzia Faltzesko Udalari: Doña Álvara Álvarez ikastetxe publikoa hobetzea izeneko partida berrirako, “aldagelak birmoldatzeko”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSNk aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 90.000 euro gehitzekoa, Transferentzia Berriozarko Udalari: Mendialdea ikastetxeko estalkiaren 2. fasea izeneko partida berrirako, “Mendialdea ikastetxeko estalkia konpontzen jarraitzeko”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSNk aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 80.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Transferentzia San Adriango Udalari: jarduketak Alfontso X.a Jakituna HLHIPko gimnasioan. Helburua da “energia-efizientzia hobetzea, uralitazko estalkia kenduz, isolamendu termikoa jarriz eta argiak aldatuz”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSNk aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 50.000 euro gehitzekoa, Castejongo Dos de Mayo HLHIPko jolastokiko zoladura konpontzea izeneko partida berrirako, “istripu arriskurik ez izateko”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Izquierda-Ezkerrak aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 50.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Transferentzia Atarrabiako Udalari: jarduketak Lorenzo Goikoa ikastetxe publikoko jolastokian. Helburua da “jolastokia estaltzea, zoru biguna jartzea eta psikomotrizitaterako oreka-bankuak jartzea”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSNk aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 50.000 euro gehitzekoa, Jarduketak Azagrako institutuan izeneko partida berrirako, lan hauek egiteko, besteak beste: “erlaitzak saneatzea eta pintatzea, beheko solairuko sarrera (hustubideak eta kutxatilak), etorkizuneko ikasgela egokitzea eta zuzendaritzako bulegoak, korridorea eta ikasgelak pintatzea”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSNk aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 40.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Transferentzia Orkoiengo Udalari: Auzalar ikastetxe publikoko jolastokia ixtea. Helburua da “haizeak dakarren hotza leuntzea”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSNk aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 10.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Transferentzia Lizarrako Udalari: inbertsioak eta hobekuntzak Remontival ikastetxe publikoan. Ikastetxe horrek merindade osoko ikasleak hartzen ditu. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSNk aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 10.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Sarrigurengo Joakin Lizarraga ikastetxeko Haur Hezkuntzako patioa egokitzea. Jarduketa horren barruan dago “haur parkeko zorua konpondu edo berritzea”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Baik aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 10.000 euro gehitzekoa, partida honetan: 1.500 biztanletik beherako herrientzako transferentzia, baimendutako eskola jantokietako garraiorik gabeko bazkaltiarrentzat. Helburua da “ekitatea hobetzea, finantzaketa hobea oinarri harturik”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. EH Bilduk aurkeztu du. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren kontrako botoarekin onetsi da.

 

- Zuzenketa, gastuei 70.000 euro gehitzekoa, Eskola garraioa Zizur Nagusiko alde zaharrerako eta Ardoirako izeneko partida berrirako. Helburua da “udalerriaren barruko eskola garraioko gastuen zati baterako dirulaguntza ematea”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Baik aurkeztu du. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren abstentzioekin onetsi da.

 

- Zuzenketa, gastuei 40.000 euro gehitzekoa, partida honetan: Tuterako Udalarekiko hitzarmena, Udalaren Musika Kontserbatorioaren funtzionamendurakoa. Hau da helburua: “Udalaren eta Nafarroako Gobernuaren arteko hitzarmena aldatzea, 2023-2024 ikasturtean plaza kopurua handitzeko (gaur egun 68 dira), plazarik gabeko ikasleek Tarazonara (Aragoi) edo Calahorrara (Errioxa) joan edo musika ikasketak bertan behera utzi behar ez ditzaten”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. EH Bildu eta Podemos-Ahal Duguk aurkeztu dute. Aho batez onetsi da.

 

- Zuzenketa, gastuei 20.000 euro gehitzekoa, Kultur ibilbideak Nafarroan zehar izeneko partida berrirako. Helburua da “partida hori berreskuratzea, bera aurrekontuan jartzeari utzi baitzitzaion COVIDarengatik”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSNk aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 65.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Hitzarmena Ilundain Haritz-Berri Fundazioarekin, Nafarroako ikastetxeetan adikzioei aurrea hartzeko hezteko programa. Programa horrek “ikastetxeei bi urtez laguntzen die osasuna sustatzeko eta adikzioei aurrea hartzeko estrategiak zehazten”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Ek aurkeztu dute. Aho batez onetsi da. 

 

Osasun Departamentua

 

50 zuzenketa eztabaidatu dira (horietatik bi in voce zuzenketak izan dira), eta Batzordeak 16 onetsi ditu; guztira 580.448 euro egiten dute. Hauek dira:

 

- In voce zuzenketa, gastuei 36.000 euro gehitzekoa, Hitzarmena Goizargi Doluan dauden Familien eta Adiskideen Elkartearekin, dolua artatzeko izeneko partidan, “programa horren konplexutasunari” erantzuteko. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSN, EH Bildu eta Podemos-Ahal Duguk aurkeztu dute. Aho batez onetsi da. 

 

- In voce zuzenketa, gastuei 10 euro gehitzekoa, Lanbide-karrera aldi baterako zerbitzuak izeneko partida berrirako, “O-NOZi atxikitako kontratupeko osasun arloko langile fakultatiboei eta diplomadunei lanbide-karrera aitortzearen” ondorioz. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Ek aurkeztu dute. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 45.336 euro gehitzekoa Aldi baterako kontratatutako langileen ordainsariak izeneko partidan. Helburua da “farmazialari bat kontratatzea Herritartasunaren, Aseguramenduaren eta Bermeen Zerbitzuko farmakozaintzarako, pandemian hasitako lana egiten jarrai dezan, sendagaiek eragindako kontrako erreakzioak erregistratu, bahetu eta baloratzeari dagokionez”. Osasun Departamentuaren Obrak partidaren kargura finantzatuko da. PSN, Geroa Bai eta Podemos-Ahal Duguk aurkeztu dute. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren abstentzioarekin onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 42.321 euro gehitzekoa Aldi baterako kontratatutako langileen ordainsariak izeneko partidan. Helburua da unitate bat sortzea Eutanasia arautzen duen martxoaren 24ko 3/2021 Lege Organikoa garatzeko. Zehazki, laguntza emanen dio mediku arduradunari dokumentuen kudeaketan, bai eta aholkulariari eta Berme eta Ebaluazio Batzordeko kideei ere. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSN, EH Bildu eta Podemos-Ahal Duguk aurkeztu dute. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren kontrako botoarekin onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 14.508 euro gehitzekoa Gizarte Segurantza izeneko partidan. Osasun Departamentuaren partida hauen kargura finantzatuko da: Farmakozaintzako gastuak (6.000 euro), Lokomozioa eta bidaia gastuak (3.024 euro) eta Obrak (5.484 euro). PSN, Geroa Bai eta Podemos-Ahal Duguk aurkeztu dute. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren abstentzioarekin onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 13.543 euro gehitzekoa Gizarte Segurantza izeneko partidan. Helburutzat du unitate bat sortzea Eutanasia arautzen duen martxoaren 24ko 3/2021 Lege Organikoa garatzeko. Zehazki, laguntza emanen dio mediku arduradunari dokumentuen kudeaketan, bai eta aholkulariari eta Berme eta Ebaluazio Batzordeko kideei ere. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSN, EH Bildu eta Podemos-Ahal Duguk aurkeztu dute. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren kontrako botoarekin onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 12.000 euro gehitzekoa Arreta integrala alboko esklerosi amiotrofikoak ukitutakoei, VivELA programaren barnean izeneko partidan, etxeko errehabilitazioko programa indartzeko. Zehazki, laguntza emanen zaio mediku arduradunari dokumentuen kudeaketan, bai eta aholkulariari eta Berme eta Ebaluazio Batzordeko kideei ere. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSN, Geroa Bai, EH Bildu eta Podemos-Ahal Duguk aurkeztu dute. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 30.000 euro gehitzekoa HKZren eta antzeko patologia neurologikoak dituzten haurrentzako laguntzak izeneko partidan. Helburua da “estaldura zabaltzea antzeko beste tratamendu batzuk gehituz, hala nola psikologia edo neuropsikologia, eta sortzetiko edo jaiotza inguruko kalte zerebrala duten adingabeei laguntza eskuratzeko baldintzak malgutzea”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSN, Geroa Bai, EH Bildu eta Podemos-Ahal Duguk aurkeztu dute. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 45.000 euro gehitzekoa, Dirulaguntzak toki entitateei, zahartze aktiborako (Agenda 21) izeneko partidan. Helburua da 2021eko finantzaketaren parera iristea eta adinekoen autonomiarako programak sustatzea, mendekotasunari aurrea hartzeko”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. EH Bilduk aurkeztu du. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren kontrako botoarekin onetsi da.

 

- Zuzenketa, gastuei 50.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Hitzarmena Aralar elkartearekin, prebentziorako, informaziorako eta ludopatia duten pertsonak eta haien familiak artatzeko. Zerbitzu horri eusten lagundu nahi da “informazioa, laguntza eta arreta eskaintzen dizkielako herritar guztiei, aipamen berezia eginez gazteei eta emakumeei, gizonezkoak baino uzkurrago izaten baitira laguntza eskatzeko”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Ek aurkeztu dute. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 42.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Convenio Pacto Persona Mayor San Juan/Adinekoaren Aldeko Akordioa Donibanerekin. Helburua da “osasun komunitarioko proiektu integral bat babestu eta finantzatzea”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Ek aurkeztu dute. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren abstentzioarekin onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 20.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Obra txikiak ANTOX erkidego terapeutikoan. Estalgune bat eraitsi eta amiantogabetzeko jarduketa. Helburua da “gune hori berreskuratzea, hobeki artatzeko adikzio nahasmenduak dituzten pertsonak, batez ere patologia duala dutenak”. “Osasun komunitarioko proiektu integral bat babestu eta finantzatu” nahi da. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Ek aurkeztu dute. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren abstentzioarekin onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 55.230 euro gehitzekoa Aldi baterako kontratatutako langileen ordainsariak izeneko partidan. Helburua da “erantzuna ematea haur eta gazteen ospitalizazio psikiatrikoko unitateko sarrera kopuru gero eta handiagoari, gutxienez EUD bat kontratatuz arratsaldez eta EZLT bat goizez”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. EH Bilduk aurkeztu du. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren kontrako botoarekin onetsi da.

 

- Zuzenketa, gastuei 16.500 euro gehitzekoa Gizarte Segurantza izeneko partidan, “haur eta gazteen ospitalizazio psikiatrikoko unitaterako kontratazio indargarriari loturik”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. EH Bilduk aurkeztu du. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren kontrako botoarekin onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 125.000 euro gehitzekoa, NOUn Pediatriako ZIUa egiteko proiektua idaztea izeneko partida berrirako. Helburua da “hornidura egokia izatea lehenbailehen, egungoak behin-behineko kokalekua baitu”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. EH Bilduk aurkeztu du. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren kontrako botoarekin onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 43.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Reina Sofía Ospitalean bizikletentzako aparkalekua egitea. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Podemos-Ahal Dugu eta Izquierda-Ezkerrak aurkeztu dute PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren abstentzioarekin onetsi da. 

 

 

Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentua

 

41 zuzenketa eztabaidatu dira (horietatik bi in voce zuzenketak izan dira), eta Batzordeak 10 onetsi ditu; guztira 524.000 euro egiten dute. Hauek dira:

 

- Zuzenketa, gastuei 39.000 euro gehitzekoa, Gizarte Segurantza izeneko partidarako, “biologo lanpostu bat, mendi ingeniariaren beste bat eta Ingurumeneko goi mailako tituludunaren beste bat sortu direlako Ingurumen Zuzendaritza Nagusiko Biodibertsitatearen Zerbitzurako”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Bai eta Podemos-Ahal Duguk aurkeztu dute. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren kontrako botoarekin onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 180.000 euro gehitzekoa, INTIAri egindako enkargua. Betizu behien kontrola digitalizatzeko proiektua Goizuetan izeneko partida berrirako. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. EH Bildu eta Podemos-Ahal Duguk aurkeztu dute. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren kontrako botoarekin onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 20.000 euro gehitzekoa, Hitzarmena Refugio Aranzadi Katuak elkartearekin izeneko partida berrirako, “CES metodoko jarduketetarako, fakturei aurre egin ahal izateko (albaitarienak, gaixorik dauden katuekin, eta elikadurarenak)”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Podemos-Ahal Duguk aurkeztu du. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren kontrako botoarekin onetsi da. 

 

- In voce zuzenketa, gastuei 15.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Hitzarmena INTIArekin: RGren sustapena Euskal Herriko Itzulian. Helburua da “Nafarroako Gobernuaren parte-hartzea bermatzea Nafarroako errepideetatik pasatzen den maila handieneko txirrindulari proba profesionalean”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Baik aurkeztu du. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren abstentzioarekin onetsi da.

 

- Zuzenketa, gastuei 25.000 euro gehitzekoa, Elkarte ekologisten eta ingurumen arlokoen funtzionamendu gastuetarako deialdia izeneko partida berrirako, “entitate horien funtzionamendu gastuei aurre egiteko”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. EH Bilduk aurkeztu du. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren kontrako botoarekin onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 70.000 euro gehitzekoa, Transferentzia Buñuelgo Udalari: ibai-ura xukatzeko ponparen motor elektrikoa eta bide-hobekuntza izeneko partida berrirako. Helburua da “ingurua egokitu eta hobetzea, Buñuelen izandako azken uholdearen ondoren”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSNk aurkeztu du. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren abstentzioarekin onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 18.000 euro gehitzekoa, Parte-hartzerako, jasangarritasunerako eta ingurumen-hezkuntzarako gastuak  izeneko partidarako. Helburua da “natura ondareari buruzko hezkuntza jarduerak egitea Aezkoa, Auritz, Luzaide eta Erroko ikastetxeetan”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Bai, EH Bildu eta Podemos-Ahal Duguk aurkeztu dute. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren abstentzioarekin onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 5.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: GANi egindako enkargua. Urederra natura-erreserbaren erabilera publikorako laguntza teknikoa. Helburua da “Bakedaoko Kontzejuari eta Ameskoabarreneko Udalari laguntzea Urederra natura-erreserba mantentzeko inbertsioei aurre egin ahal izateko, bai azpiegiturei dagokienez, bai plantillari eusteari dagokionez”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Baik aurkeztu du. Aho batez onetsi da.

 

- Zuzenketa, gastuei 136.000 euro gehitzekoa, Lanpostu hutsak betetzeko kontrataturiko langileen ordainsariak izeneko partidarako, “Ingurumen Zuzendaritza Nagusiko Biodibertsitatearen Zerbitzurako biologo lanpostu bat, mendi ingeniarientzako beste bat Ingurumeneko goi mailako tituludunentzako beste bat sortu direlako”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Bai eta Podemos-Ahal Duguk aurkeztu dute. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren kontrako botoarekin onetsi da. 

 

- In voce zuzenketa, gastuei 16.000 euro gehitzekoa, Hitzarmena Pitillasko Udalarekin, aintzira kudeatzeko izeneko partida berrirako. Helburua da “aintzira eta hark ukitutako lurrak kudeatzea”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSNk aurkeztu du. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren kontrako botoarekin onetsi da. 

 

 

Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Departamentua

 

42 zuzenketa eztabaidatu dira (horietatik lau in voce zuzenketak izan dira), eta Batzordeak 20 onetsi ditu; guztira 479.030 euro egiten dute. Hauek dira:

 

- Zuzenketa, gastuei 5.000 euro gehitzekoa, partida honetarako: Nafarroako Bikaintasunerako Fundaziorako transferentzia, kudeaketaren arloko bikaintasun ekintzetarako. Helburua da “fundazioaren jarduerak areagotzea”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSNk aurkeztu du. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren kontrako botoarekin onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 25.000 euro gehitzekoa, partida honetarako: Nafarroako Enpresaburu Gazteen Elkarterako transferentzia, ekintzailetza ekintzetarako. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSN eta Geroa Baik aurkeztu dute. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 95.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Transferentzia Lekunberriko Udalari, tokiko industria-ehunduraren energia-trantsizioa sustatzeko. Helburua da “industrialde jasangarri bat garatzeko programa inplementatzea”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Baik aurkeztu du. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren kontrako botoarekin onetsi da.

 

- Zuzenketa, gastuei 35.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Transferentzia EMPLEA fundazioari, San Martin Unxeko mahastizaintza eta ardogintzako sektoreko gazte-ekintzailetzarako zentroa sustatzeko. Proiektu hori babestu nahi da, “ardoa egin eta marka berriak merkaturatzeko prest dauden gazteek modu erreal, seguru eta sustatuan egin ahal dezaten”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Baik aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 5.000 euro gehitzekoa, Eder partzuergoa, Nafarroako Erriberan sektore mekatronikoa dinamizatzeko izeneko partida berrirako. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Baik aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 10 euro gehitzekoa, Energiaren prezio altuek ukitutako enpresentzako laguntzak izeneko partida berrirako. Helburua da “energiaren gainkostuak Nafarroako enpresa sarean duen eragina leuntzea”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Baik aurkeztu du. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren kontrako botoarekin onetsi da.

 

- Zuzenketa, gastuei 10.000 euro gehitzekoa, Lan gatazkak epaitegitik kanpo bideratzeko organoarentzako transferentzia izeneko partidarako, “beharrezkotzat jotzen delako epaimahaiaren jarduerarako gastua handitzea”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSN eta Izquierda-Ezkerrak aurkeztu dute. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren kontrako botoarekin onetsi da.

 

- Zuzenketa, gastuei 60.000 euro gehitzekoa, partida honetarako: GELTOKIrekiko hitzarmena, ekonomia sozial eta solidarioa eta parte-hartzea sustatzeko. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. EH Bilduk aurkeztu du. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren kontrako botoarekin onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 10.000 euro gehitzekoa, Laneko arriskuen prebentzioaren arloko lankidetza-proiektuak: PE lurralde ordezkaria izeneko partidarako, “proiektua ongi gauzatzeko”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSN eta Izquierda-Ezkerrak aurkeztu dute. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren kontrako botoarekin onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 22.000 euro gehitzekoa, Nafarroako Ekonomia Alternatibo eta Solidarioaren Sarearekiko hitzarmena, ekonomia sozialaren arloko aholkularitzarako izeneko partidarako. Helburua da “ekonomia mota hori zabaltzen jarraitzea”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. EH Bildu eta Podemos-Ahal Duguk aurkeztu dute. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren kontrako botoarekin onetsi da.

 

- Zuzenketa, gastuei 10 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Dirulaguntzak lan elkartuko kooperatibetako eta lan-sozietateetako bazkideek ekarpen ekonomikoa egiteko. Helburua da “bazkide langileek kooperatibei baliabide berekiak emateko egin ditzaketen ekarpen ekonomikoak diruz laguntzea” . Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Baik aurkeztu du. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren abstentzioarekin onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 10 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Eguzki-izpien islatze-sistemen efizientziari buruzko datuak bildu eta aztertzeko programa esperimentala. Helburua da “lan ildo bat irekitzea, eguzki erradiazioaren maneiuak klimaren krisia leuntzeko eta haren aurrean egokitzeko duen onuraren eta kostuaren arteko erlazioa ikertzeko”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Baik aurkeztu du. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren abstentzioarekin onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 50.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Transferentzia Lekunberriko Udalari, industrialdean energia-instalazioak jartzeko. Helburua da “LekunberriON proiektua mantentzea”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Baik aurkeztu du. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren kontrako botoarekin onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 40.000 euro gehitzekoa, Transferentzia Zizur Nagusiko Udalari, udal eraikinetan plaka fotovoltaikoak jartzeko izeneko partida berrirako, “plaka fotovoltaiko gehiago jarrita eraikin guztiak efizienteak izan daitezen”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Baik aurkeztu du. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren kontrako botoarekin onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 20.000 euro gehitzekoa, Transferentzia Oibarko Udalari, udal eraikinetan plaka fotovoltaikoak jartzeko izeneko partida berrirako. Helburua da “udal auditoriumean plaka fotovoltaikoak jartzea”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Baik aurkeztu du. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren kontrako botoarekin onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 35.000 euro gehitzekoa, Transferentzia Vianako Udalari: berrikuntzak erromesen aterpetxean izeneko partida berrirako. Helburua da “erromesen aterpetxeko lehen solairuko komunak erabat zaharberritzea”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSNk aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 20.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Lizarrako Merkatarien Elkartea. Erdi Aroko Astea sustatzeko eta hartan jarduerak egiteko eta inbertitzeko hitzarmena. Helburua da “Erdi Aroko Astearen sustapenean eta jarduera eta inbertsio gastuetan laguntzea”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSNk aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 20.000 euro gehitzekoa, Turismoa kirol ekitaldien bidez sustatzeko jarduketak izeneko partida berrirako. Helburua da “departamentuaren presentzia ahalbidetzea kirol ekitaldietan”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Baik aurkeztu du. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren kontrako botoarekin onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 14.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Transferentzia Azueloko Udalari, Azueloko Yoar mendiko bideak seinaleztatzeko. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Baik aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 13.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Transferentzia Aiegiko Udalari, bideak konpondu eta seinaleztatzeko. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Baik aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

 

Eskubide Sozialetako Departamentua

 

70 zuzenketa eztabaidatu dira (horietatik 19 in voce zuzenketak izan dira), eta Batzordeak 36 onetsi ditu; guztira 1.868.500 euro egiten dute. Hauek dira:

 

- Zuzenketa, gastuei 10.000 euro gehitzekoa, Gaz Kalo elkartearentzako dirulaguntza. Elkartearen jarduketa federatiboak izeneko partidarako. Helburua da “Ijito Herriaren Berdintasunerako, Gizarteratzeko eta Parte-hartzeko 2021-2030 aldiko Estrategia berriaren gomendioetan oinarrituta egindako lana sendotzea”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSNk aurkeztu du. Aho batez onetsi da.

 

- In voce zuzenketa, gastuei 50.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Hitzarmena Pobreziaren Kontrako Sarearekin, pobreziak gaur egun duen eraginari buruzko diagnosi bat egiteko. Helburua da “Komunitatearen egoerari buruzko saioan onetsitako proposamen bati erantzutea, egungo egoera sozioekonomikoan pobreziaren datuei buruzko azterlan bat presaz egiteko beharra dela-eta”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta Izquierda-Ezkerrak aurkeztu dute. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren kontrako botoarekin onetsi da. 

 

- In voce zuzenketa, gastuei 20.000 euro gehitzekoa, Hitzarmena Haziak Elkartearekin izeneko partida berrirako, “tutoretzapean dauden edo egon diren pertsonei lagun egiteko, administrazioek eskaintzen dieten arreta osatuz”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta Izquierda-Ezkerrak aurkeztu dute. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren abstentzioarekin onetsi da. 

 

- In voce zuzenketa, gastuei 20.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Dirulaguntza Elkarri Laguntza – Apoyo Mutuo Elkarteari. Helburua da “elikagaiak banatzeko zentroa mantentzea”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Podemos-Ahal Dugu eta Izquierda-Ezkerrak aurkeztu dute. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren abstentzioarekin onetsi da.

 

- Zuzenketa, gastuei 25.000 euro gehitzekoa, Ijitoen Idazkaritza fundazioarekiko hitzarmena izeneko partida berrirako. Helburua da “gizarte eta lan arloko akonpainamendu programa garatzea, gizarte egoera ahulean dauden gazteek derrigorrezko hezkuntzaren osteko ikasketak egin ditzaten sustatzeko”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. EH Bildu eta Podemos-Ahal Duguk aurkeztu dute. Aho batez onetsi da. 

 

- In voce zuzenketa, gastuei 50.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Hitzarmena ADISCO Residencial elkartearekin. Desgaitasuna duten pertsonen bizitza beregaina sustatzeko proiektua Corellan. Helburua da “erabiltzaileen autonomia ahalik eta handiena sustatzea”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Bai, EH Bildu eta Podemos-Ahal Duguk aurkeztu dute. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 25.000 euro gehitzekoa, partida honetarako: Hitzarmena Txiribuelta elkartearekin, plan pilotua, desgaitasuna dutenekiko esku-hartzea familian eta adingabeen babes sistemako etxebizitzetan. Helburua da “hitzarmena handitzea, jarduera gehiago erantsiz”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. EH Bildu eta Podemos-Ahal Duguk aurkeztu dute. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren abstentzioarekin onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 20.000 euro gehitzekoa, partida honetarako: ANAIFekiko hitzarmena, neurodibertsitate soziofuntzionala duten gazteentzako tutoretzapeko etxebizitza proiektua garatzeko. Helburua da “desgaitasuna duten pertsonen autonomiaren garapena sustatzen jarraitzea”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. EH Bildu eta Podemos-Ahal Duguk aurkeztu dute. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren abstentzioarekin onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 27.000 euro gehitzekoa, partida honetarako: Hitzarmena Antsoaingo Udalarekin. Berrikuntzak eguneko zentro komunitariorako. Helburua da “bizilagunei zerbitzu egokia emateko egin beharreko obrak egiten jarraitzea”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Izquierda-Ezkerrak aurkeztu du. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren kontrako botoarekin onetsi da.

 

- Zuzenketa, gastuei 140.000 euro gehitzekoa, partida honetarako: Dirulaguntza ADEMNA elkarteari (esklerosi anizkoitza), lokala birgaitzeko eta egokitzeko, exoeskeletoaren proiekturako. Helburua da “exoeskeletoa erabiltzeko hartuko den lokala birgaitzea eta irisgarritasun beharretarako egokitzea”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSN, Geroa Bai, EH Bildu eta Podemos-Ahal Duguk aurkeztu dute. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 110.000 euro gehitzekoa, Transferentzia Fontellasko Udalari, eguneko zentroa hornitzea izeneko partida berrirako, “zentroa ekipamenduz hornitzeko”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSNk aurkeztu du. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren kontrako botoarekin onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 100.000 euro gehitzekoa, Dirulaguntza ASPACEri, laguntza-produktuen eta laguntza teknikoen zerbitzu baterako izeneko partida berrirako. Helburua da “abian jartzea, proiektu pilotu gisara, desgaitasuna duten pertsonentzako laguntza-produktuen eta laguntza teknikoen zerbitzua”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta Izquierda-Ezkerrak aurkeztu dute. Aho batez onetsi da.

 

- Zuzenketa, gastuei 85.000 euro gehitzekoa, Zarrakazteluko Nuestra Señora del Rosario egoitzan igogailua jartzea izeneko partida berrirako. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Podemos-Ahal Duguk aurkeztu du. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren kontrako botoarekin onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 60.000 euro gehitzekoa, Transferentzia Alesbesko Udalari: Virgen del Portal egoitzako komunak berriztatzea izeneko partida berrirako. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSNk aurkeztu du. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren kontrako botoarekin onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 43.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Hitzarmena AMIMETekin, nahasmendu mentala duten pertsonei laguntza psikosoziala emateko proiektu piloturako. Helburua da “laguntza psikosoziala eskaintzea nahasmendu mentala eta adikzioak dituzten pertsonei, gaitasun eta trebetasun kognitibo, emozional eta sozialak eskuratu edo berreskuratu ditzaten”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Baik aurkeztu du. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren abstentzioarekin onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 40.000 euro gehitzekoa, Dirulaguntza Anfas elkarteari Nafarroako Irisgarritasun Kognitiboaren Bulegorako izeneko partida berrirako, “bulego berria mantentzeko”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta Izquierda-Ezkerrak aurkeztu dute. Aho batez onetsi da. 

 

- In voce zuzenketa, gastuei 40.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Dirulaguntza ADISCO Residencial fundazioari, desgaitasuna duten pertsonendako apartamentuen obretarako. Helburua da “urratsak egitea etorkizunean tutoretzapeko apartamentuak eraikitzeko”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSNk aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 40.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Otsagabiko Zaraitzu Ibarra egoitzan bizikidetza-unitate bat sortzea. Helburua da “goiko solairua egokitzea eta hartara bete-betean garatu ahal izatea egoiliarren autonomia”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Baik aurkeztu du. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren kontrako botoarekin onetsi da.

 

- Zuzenketa, gastuei 36.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Hitzarmena BIAK BAT elkartearekin, Sakanan nahasmendu mentala duten edo bazterkeria pairatzeko arriskuan dauden pertsonekin esku hartzeko. Helburua da “jarduera okupazional berri bat pilotatzea, animaliez lagunduta, hurbileko landa ingurune batean, gaixotasun mentala duten edo bazterkeria pairatzeko arriskuan dauden pertsonentzat”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSN, Geroa Bai, EH Bildu eta Podemos-Ahal Duguk aurkeztu dute. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren abstentzioarekin onetsi da.

 

- Zuzenketa, gastuei 20.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Dirulaguntza AMIMET elkarteari. Desgaitasuna duten pertsonen autonomia sustatzeko programa. Helburua da “estimulazio kognitiboko, aisia inklusiboko eta berdintasuneko programak sostengatzea”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSNk aurkeztu du. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren abstentzioarekin onetsi da.

 

- Zuzenketa, gastuei 20.000 euro gehitzekoa, Zarrakazteluko zaharren egoitzan autokontsumorako instalazio fotovoltaikoa paratzea izeneko partida berrirako. Helburua da “aurrezki bikoitza eragitea, ekonomikoa eta ingurumenekoa, bai eta udalerriaren energia-autonomiaren gehikuntza garrantzitsua ere”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Baik aurkeztu du. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren abstentzioarekin onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 15.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Dirulaguntza ATENAri, “Muévete envejeciendo con movimiento” proiektua gauzatzeko. Helburua da “programa hori babestea, kultura eta arte mundurako sarrera izateko eskubidea bermatzen dielako adimen desgaitasuna duten eta zahartzen ari diren pertsona guztiei”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. EH Bildu eta Podemos-Ahal Duguk aurkeztu dute. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren abstentzioarekin onetsi da.

 

- In voce zuzenketa, gastuei 10.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Dirulaguntza Erriberako Erretiratuen Elkarteari, lokaleko obretarako. Helburua da “haien instalazioak zaharberritu eta egokitzea”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSNk aurkeztu du. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren abstentzioarekin onetsi da.

 

- In voce zuzenketa, gastuei 10.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Hitzarmena Izarbeibarko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatearekin, zaharrei eta mendekotasuna dutenei buruzko azterlana garatzeko. Asmoa da “mankomunitate horretako herrietako zaharren eta mendekotasuna duten pertsonen premiei buruzko azterlanak dakartzan konklusioak eta gomendioak inplementatzea”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Baik aurkeztu du. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren abstentzioarekin onetsi da. 

 

- In voce zuzenketa, gastuei 20.000 euro gehitzekoa, Jarduketak Fiteroko San Raimundo egoitzan izeneko partida berrirako, “harreragunea egokitzeko eta egoiliarrekiko kontakturako sistema telematikoa konpontzeko”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Izquierda-Ezkerrak aurkeztu du. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren kontrako botoarekin onetsi da. 

 

- In voce zuzenketa, gastuei 200.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Isterria IB proiektu pilotua, desgaitasuna eta zaurgarritasun sozial berezia duten adingabeentzako aldi baterako egoitza-arretarako. Eskubide Sozialetako Departamentuaren Desgaitasuna duten pertsonentzako zentroen kudeaketa partidaren kargura finantzatuko da. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta Izquierda-Ezkerrak aurkeztu dute. Aho batez onetsi da.

 

- In voce zuzenketa, gastuei 117.500 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Hitzarmena Zangozako Udalarekin. S. Vicente de Paul zaharren egoitzaren irisgarritasuna egokitzea. Helburua da “igogailu bat zaharberritu eta ohatiletarako igogailu bihurtzea eta, beraz, irisgarri bihurtzea”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta Izquierda-Ezkerrak aurkeztu dute. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren kontrako botoarekin onetsi da.

 

- In voce zuzenketa, gastuetako partida bati izena aldatzekoa: Hitzarmena Sartagudako Udalarekin, eguneko zentro bat eraikitzeko proiektua egiteko izeneko partida Hitzarmena Sartagudako Udalarekin. Eguneko zentroa eraikitzea deituko da aurrerantzean, “zuzenketaren xede zehatza adierazteko”. EH Bilduk aurkeztu du. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren kontrako botoarekin onetsi da. 

 

- In voce zuzenketa, gastuei 20.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Dirulaguntza Elkarri Laguntza – Apoyo Mutuo Elkarteari. Helburua da “elikagaiak banatzeko zentroa mantentzea”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Podemos-Ahal Dugu eta Izquierda-Ezkerrak aurkeztu dute. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren abstentzioarekin onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 50.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Hitzarmena Eguesibarko Udalarekin, Familiei Arreta egiteko Zentroa finantzatzeko. Helburua da “Udalak garatu eta finantzatzea zentro horretan ematen dituen zerbitzuak”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Podemos-Ahal Duguk aurkeztu du. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren abstentzioarekin onetsi da.

 

- In voce zuzenketa, gastuei 10.000 euro gehitzekoa, Negoziazio Kolektiboaren Behatokia garatzeko jarduketak izeneko partida berrirako, “Nafarroako V. Enplegu Plana betetze aldera”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSN eta Izquierda-Ezkerrak aurkeztu dute. Aho batez onetsi da.

 

- Zuzenketa, gastuei 35.000 euro gehitzekoa, Gizarteratze-enpresetan inbertsioak egiteko laguntzak. Konferentzia sektoriala izeneko partidarako, “inbertsioak hobetzeko”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Bai eta Izquierda-Ezkerrak aurkeztu dute. Aho batez onetsi da. 

 

- In voce zuzenketa, gastuei 10 euro gehitzekoa, Lanpostu hutsak betetzeko kontrataturiko langileen ordainsariak izeneko partida berrirako, “laster jarriko delako abian enplegurako Orientazio, Ekintzailetza, Laguntza eta Berrikuntza Zentro Publikoa, zeinak lanpostu hutsak sortzeko kredituaren beharra izanen baitu, 818/2021 Errege Dekretuan legez aurreikusitako eginkizunak garatzeko”. Eskubide Sozialetako Departamentuaren Orientazio programetarako laguntza. Konferentzia sektoriala partidaren kargura finantzatuko da. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta Izquierda-Ezkerrak aurkeztu dute. Aho batez onetsi da. 

 

- In voce zuzenketa, gastuei 34.911 euro gehitzekoa, Ordainsari pertsonalak izeneko partida berrirako, “laster jarriko delako abian enplegurako Orientazio, Ekintzailetza, Laguntza eta Berrikuntza Zentro Publikoa, zeinak lanpostu hutsak sortzeko kredituaren beharra izanen baitu, 818/2021 Errege Dekretuan legez aurreikusitako eginkizunak garatzeko”. Eskubide Sozialetako Departamentuaren Orientazio programetarako laguntza. Konferentzia sektoriala partidaren kargura finantzatuko da. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta Izquierda-Ezkerrak aurkeztu dute. Aho batez onetsi da. 

 

- In voce zuzenketa, gastuei 80.200 euro gehitzekoa, Gizarte Segurantza izeneko partida berrirako, “laster jarriko delako abian enplegurako Orientazio, Ekintzailetza, Laguntza eta Berrikuntza Zentro Publikoa, zeinak lanpostu hutsak sortzeko kredituaren beharra izanen baitu, 818/2021 Errege Dekretuan legez aurreikusitako eginkizunak garatzeko”. Eskubide Sozialetako Departamentuaren Orientazio programetarako laguntza. Konferentzia sektoriala partidaren kargura finantzatuko da. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta Izquierda-Ezkerrak aurkeztu dute. Aho batez onetsi da. 

 

- In voce zuzenketa, gastuei 284.879 euro gehitzekoa, Langile finkoen ordainsariak izeneko partida berrirako, “laster jarriko delako abian enplegurako Orientazio, Ekintzailetza, Laguntza eta Berrikuntza Zentro Publikoa, zeinak lanpostu hutsak sortzeko kredituaren beharra izanen baitu, 818/2021 Errege Dekretuan legez aurreikusitako eginkizunak garatzeko”. Eskubide Sozialetako Departamentuaren Orientazio programetarako laguntza. Konferentzia sektoriala partidaren kargura finantzatuko da. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta Izquierda-Ezkerrak aurkeztu dute. Aho batez onetsi da. 

 

Kultura eta Kirol Departamentua

 

109 zuzenketa eztabaidatu dira (horietatik 28 in voce zuzenketak izan dira), eta Batzordeak 79 onetsi ditu; guztira 4.013.572 euro egiten dute. Hauek dira:

 

- In voce zuzenketa, gastuei 5.000 euro gehitzekoa, Dirulaguntza Nafarroako Atletismo Federazioari. Navarra Indoor Athletics kirol ekitaldia izeneko partidarako. Helburua da “ekitaldiaren finantzaketa hobetzea”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Izquierda-Ezkerrak aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- In voce zuzenketa, gastuei 10.000 euro gehitzekoa, Fiteroko Calatrava antzoki-zinea eraberritzeko lanak izeneko partida berrirako. Helburua da “hirugarren solairua zaharberritzea”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Izquierda-Ezkerrak aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- In voce zuzenketa, gastuei 46.996 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Dirulaguntza Eloko Udalari, Zubialde Erdi Aroko zubia eta Txirriakoa zaharberritzeko. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. EH Bilduk aurkeztu du. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren kontrako botoarekin onetsi da. 

 

- In voce zuzenketa, gastuei 30.000 euro gehitzekoa, Literaturako “Navarro Villoslada” Saria, diru saria, gazt./eusk. izeneko partida berrirako, “Nafarroan literatur sorkuntza eta irakurketa sustatzeko”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. EH Bilduk aurkeztu du. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren kontrako botoarekin onetsi da. 

 

- In voce zuzenketa, gastuei 20.000 euro gehitzekoa, Literaturako “Navarro Villoslada” Saria, gazt./eusk. edizioa izeneko partida berrirako, “Nafarroan literatur sorkuntza eta irakurketa sustatzeko”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. EH Bilduk aurkeztu du. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren kontrako botoarekin onetsi da.

 

- Zuzenketa, gastuei 13.500 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Hitzarmena Elutseder Elkartearekin, Ameriketan ibilitako Erroibarko artzainei buruzko liburua editatzeko. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Baik aurkeztu du. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren abstentzioarekin onetsi da.

 

- Zuzenketa, gastuei 12.500 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Hitzarmena Iratiko Bortuak Elkartearekin, Aezkoako diasporari buruzko liburu baterako. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Baik aurkeztu du. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren abstentzioarekin onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 100.000 euro gehitzekoa, Transferentzia Milagroko Udalari: Peñón de los Morosko aurrien kontserbazio eta zaharberritzerako proiektua izeneko partida berrirako, “herriaren oso adierazgarria den erreferentzia historiko hori gal ez dadin ekin beharra dagoelako”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSNk aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 100.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Aralarko San Migel santutegiko ostatua eta aterpetxea zaharberritzeko azterlana/proiektua. Helburua da “zaharberritze proiektuaren proposamena bultzatzea, lan ildoak, kronograma eta faseak proposatu ahal izateko”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Bai eta EH Bilduk aurkeztu dute. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 55.000 euro gehitzekoa, Transferentzia Tuterako Udalari: Marqués de Huarte jauregiaren estalkipeko inpermeabilizazioa izeneko partida berrirako. Helburua da “eraikinaren egitura eta hiriko artxiboak hondatzen ari diren iragazketak saihestea”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSNk aurkeztu du. Aho batez onetsi da.

 

- In voce zuzenketa, gastuei 30.000 euro gehitzekoa, Nafarroako kultur ondasun higiezinen jabeei mantentze-lanak eta birgaitzea exijitzeko jarduketa juridikoak izeneko partida berrirako. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. EH Bilduk aurkeztu du. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren kontrako botoarekin onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 50.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Transferentzia Ollarango Udalari, Garaño gazteluan ikerketa arkeologikoa egiteko eta kontsolidatzeko. Helburua da “esku-hartzeari berriz ekitea modu planifikatuan, behin aztarnategian aldaketa egindakoan aztertu beharreko guneei dagokienez”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Bai eta EH Bilduk aurkeztu dute. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren abstentzioarekin onetsi da. 

 

- In voce zuzenketa, gastuei 50.000 euro gehitzekoa, Transferentzia Uharteko Udalari, Gaztelua leheneratzeko izeneko partida berrirako. Helburua da “hura herritarren erabilera eta gozamenerako berreskura dadin sustatzea”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Baik aurkeztu du. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren abstentzioarekin onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 26.416 euro gehitzekoa, Hitzarmena Arangurengo Udalarekin. Irulegiko aztarnategia izeneko partida berrirako. Helburua da “Udala baliabidez hornitzea aztarnategiarekin lotutako jarduketak egiteko”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. EH Bilduk aurkeztu du. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren kontrako botoarekin onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 25.000 euro gehitzekoa, Eslabako Udalarekiko hitzarmena. Santa Crizko aztarnategia izeneko partida berrirako. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. EH Bilduk aurkeztu du. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren kontrako botoarekin onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 20.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Transferentzia Lizarrako Udalari: azukre-zubiaren jatorrizko egitura berreskuratzeko eta egokitzeko proiektua. Helburua da “Lizarrako ondare aberastasunaren balioa bistaratzea”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSNk aurkeztu du. Aho batez onetsi da.

 

- Zuzenketa, gastuei 10.000 euro gehitzekoa, Transferentzia Tuterako Udalari: Marqués de San Adrián jauregiaren fatxada argiztatzeko proiektua izeneko partida berrirako, “haren interesagatik eta balio arkitektonikoagatik”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSNk aurkeztu du. Aho batez onetsi da.

 

- Zuzenketa, gastuei 10.000 euro gehitzekoa, Hitzarmena Aranzadi Zientzia Elkartearekin, Artzibarko aztarnategi arkeologikoetan lanak egiteko izeneko partida berrirako, “Pirinioetako erromatar galtzadarekin lotutako ikerketa arkeologikoak egiteko”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Baik aurkeztu du. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren abstentzioarekin onetsi da. 

 

- In voce zuzenketa, gastuei 6.000 euro gehitzekoa, Obanosko Misterioa Fundazioarentzako dirulaguntza, suspertzeko proiekturako izeneko partidarako. Helburua da “aire zabaleko eta formatu handiko antzerki hori mantentzeko laguntza ematea”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Podemos-Ahal Dugu eta Izquierda-Ezkerrak aurkeztu dute. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 30.000 euro gehitzekoa, Nafarroako Antzokien Sarea Elkartearentzako dirulaguntza izeneko partidarako. Helburua da “herritarrei arte jardueretarako eskubidea bermatzea lurralde osoan”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. EH Bilduk aurkeztu du. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren kontrako botoarekin onetsi da.

 

- Zuzenketa, gastuei 35.000 euro gehitzekoa, Nafarroako Antzerki Eskolarako dirulaguntza izeneko partidarako. Helburua da “ekarpen ekonomikoa egitea, erakunde horren 2023ko jardueren programak eragindako funtzionamendu gastuak finantzatzeko”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Podemos-Ahal Duguk aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- In voce zuzenketa, gastuei 40.000 euro gehitzekoa, Nafarroako Antzerki Eskolarako dirulaguntza izeneko partidarako, “higigarri-maileguaren amortizazioari aurre egiteko”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. EH Bildu eta Podemos-Ahal Duguk aurkeztu dute. Aho batez onetsi da.

 

- Zuzenketa, gastuei 100.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Hitzarmena IRIARTEA PILEZ elkartearekin. LENGOAIA ESZENIKO BERRIAK jaialdia. Helburua da “arte eta kultura eskaintza sustatzea Nafarroako alde guztietan”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. EH Bilduk aurkeztu du. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren kontrako botoarekin onetsi da.

 

- Zuzenketa, gastuei 50.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Transferentzia Zizur Nagusiko Udalari, kultur etxe berriaren proiektua idazteko. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Baik aurkeztu du. Aho batez onetsi da.

 

- Zuzenketa, gastuei 50.000 euro gehitzekoa, Faktoria Choreographic Center. Funtzionamendu gastuak izeneko partida berrirako. Helburua da “kulturaren munduan berritzailea den programa bat sendotzea, Nafarroako emakumezko dantzariek sortua eta zuzendua, ekarpen berezia egiten diona dantzaren munduari”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Bai, EH Bildu eta Podemos-Ahal Duguk aurkeztu dute. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 30.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Hitzarmena Pamplonesa Musika Banda Kultur Elkartearekin, musika- eta pedagogia-programarako. Helburua da “esperientzia hezitzaile bat eskaintzea Pablo Sarasate Kontserbatorioko eta Nafarroako Goi mailako Kontserbatorioko ikasleei”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSN eta Geroa Baik aurkeztu dute. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 20.000 euro gehitzekoa, Hitzarmena AGAOrekin gizarte- eta prestakuntza-ekintzetarako izeneko partida berrirako. Helburua da “Operaren Lagunen Gayarre Elkarteak daukan gizarte eta hezkuntza programaren zati bat finantzatzea”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Izquierda-Ezkerrak aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 20.000 euro gehitzekoa, Hitzarmena Nafarroako Antzerki Amateurreko Federazioarekin izeneko partida berrirako, “bere emanaldiak eta jarduera osagarriak egiten eta bere lanaren berri zabaltzen jarrai dezan”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSNk aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 20.000 euro gehitzekoa, Hitzarmena Veinte21Ensemble Elkartearekin izeneko partida berrirako. Helburua da “diziplina anitzeko entitate hori babestea, zeinak helburu baitu komunitateko kultura ondare immaterial oparo eta askotarikoa ezagutarazi eta sustatzea”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSNk aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 20.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Transferentzia Enerizko Udalari, Udaletxeko plazan gune kultural eta sozial bat ezartzeko. Helburua da “erabilera anitzeko instalazio finko bat ezartzea, irekia eta edozein kultur ekintzatarako baliagarria”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Baik aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- In voce zuzenketa, gastuei 15.000 euro gehitzekoa, partida honetarako: Hitzarmena NAVARJOTA elkartearekin.“Salvaguarda de la Jota navarra cantada y bailada” proiektua gauzatzea. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta Izquierda-Ezkerrak aurkeztu dute. Aho batez onetsi da. 

 

- In voce zuzenketa, gastuei 10.000 euro gehitzekoa, Hitzarmena Labea elkartearekin, arte, zientzia eta naturari buruzko proiektuak garatzeko izeneko partida berrirako. Helburua da “arte, zientzia eta natura laborategi horren programak eta jarduketak babestea, sorkuntza-, erakusketa-, prestakuntza- eta sentikortze-proiektuak sortzen eta erakusten baititu”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. EH Bilduk aurkeztu du. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren kontrako botoarekin onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 10.000 euro gehitzekoa, Hitzarmena Gautxoriak Soul Club elkartearekin, Beltza Weekend jaialdirako izeneko partida berrirako, “jaialdi horren musika eskaintza askotarikoa babesteko”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. EH Bilduk aurkeztu du. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren kontrako botoarekin onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 10.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Hitzarmena Fiteroko El Barranco elkartearekin, 2023ko BarrancoFest jaialdirako. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Podemos-Ahal Duguk aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 10.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Gustavo de Maeztu Museoarekiko hitzarmena. Funtzionamendu eta jarduera gastuak. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSNk aurkeztu du. Aho batez onetsi da.

 

- Zuzenketa, gastuei 18.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Hitzarmena Euskal Artzainak Ameriketan elkartearekin, webgunerako eta Elgorriagako eta Orbaizetako museoetan hobekuntzak egiteko. Helburua da “audioetan eta akustikan hobekuntzak egitea eta beira-arasak eta altzariak erostea”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Baik aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 15.000 euro gehitzekoa, Transferentzia Castejongo Udalari: trenbide-materiala berreskuratzea erakusketarako izeneko partida berrirako, “trenbide gune gisa Castejonek duen garrantzia nabarmentzeko”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSNk aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 70.000 euro gehitzekoa, Mendibideak lehengoratu, markatu, homologatu eta mantentzea-MEKNF izeneko partidarako. Helburua da “GR 1 ibilbide historikoa berreskuratzea Nafarroako Erdialdean”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Bai, EH Bildu eta Podemos-Ahal Duguk aurkeztu dute. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 253.590 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Transferentzia Altsasuko Udalari, futbol zelaiko soropila eta argiak berriztatzeko. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Baik aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- In voce zuzenketa, gastuei 10.000 euro gehitzekoa, Hitzarmena Luzaideko Udalarekin,‘Populus Vasconiae’ eskultura multzoa egiteko izeneko partida berrirako. Helburua da “hura gauzatu eta inauguratu ahal izatea”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. EH Bilduk aurkeztu du. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren kontrako botoarekin onetsi da. 

 

- In voce zuzenketa, gastuei 25.000 euro gehitzekoa, Hitzarmena Tafallako Udalarekin: Jotaren interpretazio zentroa izeneko partida berrirako, “haren iraupena eta finkapena ahalbidetzeko”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. EH Bilduk aurkeztu du. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren kontrako botoarekin onetsi da. 

 

- In voce zuzenketa, gastuei 10.000 euro gehitzekoa, Hitzarmena Dantzaz elkartearekin izeneko partida berrirako. Helburua da “sektore horren garapena indartzea, eskura dauden baliabideak, prozedurak eta tresnak erabiliz, kontuan izanik haren bi hamarkadatik gorako historia eta dantzaren profesionalizazioaren alde egindako lana”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. EH Bilduk aurkeztu du. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren kontrako botoarekin onetsi da.

 

- In voce zuzenketa, gastuei 10.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Hitzarmena La Pulpa elkartearekin, kultur jarduerak egiteko. Helburua da “kultur eragileen arteko topaketa, lankidetza eta truke proiektuak bultzatzea”; kasu honetan, “hamar artista eta kultur langilek 2021ean sortutako” entitate horrek sustatutakoak. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. EH Bilduk aurkeztu du. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren kontrako botoarekin onetsi da.

 

- In voce zuzenketa, gastuei 7.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Fiteroko Udala. Udal kiroldegiko ekipamendua. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. EH Bilduk aurkeztu du. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren kontrako botoarekin onetsi da. 

 

- In voce zuzenketa, gastuei 30.000 euro gehitzekoa, Transferentzia Fustiñanako Udalari: padel-pista eraikitzea izeneko partida berrirako. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSNk aurkeztu du. Aho batez onetsi da.

 

- In voce zuzenketa, gastuei 30.000 euro gehitzekoa, Transferentzia San Adriango Udalari: futbol zelaiko argiak izeneko partida berrirako. Helburua da “energia-efizientzia handiagoa lortzea”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSNk aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- In voce zuzenketa, gastuei 105.000 euro gehitzekoa, Transferentzia Fustiñanako Udalari: futbol zelaiaren inguruko zoladuraren egokitze lanak amaitzea izeneko partida berrirako, “amaitu gabeko obrak amaitzeko”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSNk aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- In voce zuzenketa, gastuei 10.000 euro gehitzekoa, Transferentzia Ezkabarteko Udalari, hondarrezko kirol anitzeko pistarako izeneko partida berrirako. Helburua da “instalazioetan itxitura jartzea”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSNk aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- In voce zuzenketa, gastuei 250.000 euro gehitzekoa, Hitzarmena Esteribarko Udalarekin: kiroldegia eta udal biltegia handitzea izeneko partida berrirako. Helburua da “Ollokiko herria kirol instalazio egokiez hornitzea”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. EH Bilduk aurkeztu du. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren kontrako botoarekin onetsi da. 

 

- In voce zuzenketa, gastuei 200.000 euro gehitzekoa, Hitzarmena Cortesko Udalarekin: kirol gunea udal igerilekuetan izeneko partida berrirako. Helburua da “pilotalekua eta padel pista eraikitzea udal igerilekuetan, eta bidenabar rokodromoa jartzea frontisaren atzealdean”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. EH Bilduk aurkeztu du. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren kontrako botoarekin onetsi da. 

 

- In voce zuzenketa, gastuei 80.000 euro gehitzekoa, Transferentzia Fustiñanako Udalari: udal igerilekuetan segurtasuna eta irisgarritasuna hobetzea izeneko partida berrirako. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSNk aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- In voce zuzenketa, gastuei 45.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Hitzarmena Murietako Udalarekin, Ezpeldoia udal kiroldegian erabilera anitzeko gela bat egokitzeko. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. EH Bilduk aurkeztu du. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren kontrako botoarekin onetsi da.

 

- In voce zuzenketa, gastuei 39.160 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Hitzarmena Lesakako Udalarekin: frontoia eraberritzea. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. EH Bilduk aurkeztu du. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren kontrako botoarekin onetsi da.

 

- In voce zuzenketa, gastuei 10.000 euro gehitzekoa, partida honetarako: Dirulaguntza Nafarroako Atletismo Federazioari. Navarra Indoor Athletics kirol ekitaldia. Helburua da “federazioaren mendeurrena ospatzeko ekitaldiak babestea”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Bai eta EH Bilduk aurkeztu dute. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren kontrako botoarekin onetsi da.

 

- Zuzenketa, gastuei 185.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Transferentzia Arguedasko Udalari: padel pista eraikitzea, dagoen pistaren tapiza berritzea eta bi pistak estaltzea. Obrak “sarrera sistema domotikoa” ere biltzen du. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSNk aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 185.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Transferentzia Mendabiako Udalari: udal lurzatia ixtea eta padel pista eraikitzea, udal pilotalekuaren ondoan Udalak erosi duen lurzatian. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSNk aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 155.000 euro gehitzekoa, Transferentzia Sartagudako Udalari: areto-futboleko pisten eraikuntza eta kirol pisten multzoaren akabera izeneko partida berrirako, “udalerria kirol azpiegitura berriez hornitzeko”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSNk aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 150.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Transferentzia Cabanillasko Udalari: Udalaren kirol instalazioak egokitzea. Zehazki, “udal instalazioetan kirol anitzeko eta padeleko pista berriak jarriko dira eta tenis pistak hobetu eginen dira”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSNk aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 146.410 euro gehitzekoa, Transferentzia Altsasuko Udalari tenis pista eraikitzeko izeneko partida berrirako. Helburua da  “udal eskola izanik ere instalazio egokirik ez duen kirol bakarra instalazio horretaz hornitzea”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Baik aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 120.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Transferentzia Buñuelgo Udalari, Jesús Remón Osta ‘Guripa’ futbol zelaiko soropila eta kirol ekipamendua berritzeko. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Baik aurkeztu du. Aho batez onetsi da.

 

- Zuzenketa, gastuei 90.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Transferentzia Eguesibarko Udalari: Sarrigurenen kirol pista eraikitzea, Elizmendi kalea z.g. helbidean. Helburua da udalerria “futbitorako eta saskibaloirako kirol anitzeko pistez hornitzea Elizmendi kalean, 187. lurzatian”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSNk aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 90.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Transferentzia Vianako Udalari, udal kiroldegian padel pista estalien proiektuaren lehen fasea gauzatzeko. Zehazki, egungo bi pistak “eraitsi eta zaharberritu” eginen dira. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Baik aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 85.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Transferentzia Vianako Udalari, udal kiroldegian padel pista estalien proiektuaren lehen fasea gauzatzeko. Zehazki, egungo bi pistak “eraitsi eta zaharberritu” eginen dira. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Podemos-Ahal Duguk aurkeztu du. Aho batez onetsi da.

 

- Zuzenketa, gastuei 80.000 euro gehitzekoa, Transferentzia Berriozarko Udalari, pump track pista eraikitzeko Berriozarren izeneko partida berrirako, “bizikletaz, skatez, irristailuz eta patinetez ibiltzeko”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Podemos-Ahal Dugu eta I-Ek aurkeztu dute. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 70.000 euro gehitzekoa, Transferentzia Cortesko Udalari: kiroldegia handitzea izeneko partida berrirako. Helburua da “eraikinaren % 32a gauzatzen amaitzea, zeina 2022an hasi den eta 2023an amaitzekoa den handitze obrari baitagokio”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSNk aurkeztu du. Aho batez onetsi da.

 

- Zuzenketa, gastuei 60.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Transferentzia Antsoaingo Udalari, igerileku estalien estalkia berritzeko, “energia-efizientzia handitzea” ere helburu. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Baik aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 40.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Transferentzia Atarrabiako Udalari, Hermanos Indurain kiroldegiko leihateen eta argi-zuloen itxitura-sistema jartzeko. Helburua da “partidak ongi ikusi eta transmititu ahal izatea, mailaren baldintzek eskatzen duten bezala”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Baik aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 40.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Transferentzia Esprontzedako Udalari, igerileku mankomunatuetako instalazio hidraulikoak hobetzeko Esprontzedan, Torralba del Rion eta Azuelon; instalazio horiek 293 erabiltzaileri ematen diete zerbitzua. Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuaren eskakizuna da. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Baik aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 32.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Transferentzia Lapoblación-Meanoko Udalari, frontoi irekirako (2. fasea), hormigoizko egitura eta panel prefabrikatuak. Helburua da “gizarte eta kirol bilgune bat izatea despopulazioak gogorren jotako eskualdeetako batean”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Baik aurkeztu du. Aho batez onetsi da.

 

- Zuzenketa, gastuei 30.000 euro gehitzekoa, Transferentzia Ledeako Udalari igerilekuko instalazioak zaharberritzeko izeneko partida berrirako. Helburua da “bainua irisgarri bihurtzea desgaitasuna duten pertsonentzat, eta botika gela eta erizaindegia instalatzea”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Podemos-Ahal Duguk aurkeztu du. Aho batez onetsi da.

 

- Zuzenketa, gastuei 25.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Transferentzia Burlatako Udalari: hirigintza-afektazioak, Erripagañako beisbol zelai berriaren kudeaketa eredua. Asmoa da “zehaztea ea bideragarria den lurzati horretan beisbol zelai berria jartzea”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSNk aurkeztu du. Aho batez onetsi da.

 

- Zuzenketa, gastuei 20.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Transferentzia Puiuko Udalari, frontoiaren estalkia konpontzeko. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Baik aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 20.000 euro gehitzekoa, Transferentzia Adiosko Udalari, frontoiko zolarria konpontzeko izeneko partida berrirako, “segurtasuna bermatze aldera”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Baik aurkeztu du. Aho batez onetsi da.

 

- Zuzenketa, gastuei 20.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Transferentzia Atarrabiako Udalari, Hermanos Indurain kiroldegiko eremua egokitzeko, bulego gisa erabiltze aldera. “Beti Onak klubak erabiliko luke, instalazioen erabiltzaile nagusia bera, bai eta Udalaren kirol eskoletako arduradunek ere”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Baik aurkeztu du. Aho batez onetsi da.

 

- Zuzenketa, gastuei 10.000 euro gehitzekoa, Transferentzia Martzillako Udalari: rokodromoa eraikitzea izeneko partida berrirako, “eskari gero eta handiagoari erantzuteko”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSNk aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 7.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Transferentzia Cortesko Udalari, futbol zelaia argiztatzeko proiektua idazteko. Helburua da “jarduketaren ezaugarriak eta kostua zehaztea”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Baik aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 10.000 euro gehitzekoa, Lizarra Txirrindulari Elkartearentzako dirulaguntza, Miguel Indurain Sari Nagusia dela eta izeneko partidarako, “proba horren oihartzun handia aintzat harturik”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSNk aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 20.000 euro gehitzekoa, Dirulaguntza Ermitagaña Txirrindulari Taldeari, emakumezkoen taldearentzat izeneko partidarako. Helburua da “Nafarroako emakumezko txirrindulari talde bakarra babestea”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Baik aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 15.000 euro gehitzekoa, Hitzarmena Izarra Kirol Elkartearekin, hastapen-futbola sustatzeko izeneko partidarako. Helburua da “Lizarrako harrobi garrantzitsuenetako bat babestea, 200 haur baino gehiago biltzen dituena”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSNk aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

Herritarrekiko Harremanetako Departamentua

 

17 zuzenketa eztabaidatu dira (horietatik hiru in voce zuzenketak izan dira), eta Batzordeak 11 onetsi ditu; guztira 406.000 euro egiten dute. Hauek dira:

 

- In voce zuzenketa, gastuei 80.000 euro gehitzekoa, Sartagudako Memoriaren Parkean inbertsioak egitea, ureztatze sistema izeneko partida berrirako, “Memoriaren Parkea behar bezala zaintzeko”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta Izquierda-Ezkerrak aurkeztu dute. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 2.000 euro gehitzekoa, Ruta al exilio-jóvenes con memoria izeneko partida berrirako. Helburua da “bidaia hezitzaile bati ekitea, non berrogei gaztek Pirinioetan zehar Espainiako errepublikanoek erbesterantz ibilitako bideak korritzen dituzten”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Baik aurkeztu du. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren abstentzioekin onetsi da.

 

- Zuzenketa, gastuei 5.000 euro gehitzekoa, Hitzarmena Uriz Pi Ahizten Elkartearekin, Parisen erakusketa egiteko izeneko partida berrirako, “materialak garraiatu, muntatu eta desmuntatzeko gastuetarako”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Baik aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 7.500 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Hitzarmena Nafarroako Soziologia eta Politologia Elkargoarekin, bizikidetza proiektuetarako. Helburua da “egungo bizikidetzari gehien eragiten dioten elementuen inguruan Elkargoak 2023an eginen duen campusa finantzatzea”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Baik aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 50.000 euro gehitzekoa, Aldi baterako kontratatutako langileen ordainsariak izeneko partidarako, “itzultzaileen eta itzultzaile-interpreteen egiturazko kontrataziorako”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Baik aurkeztu du. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren kontrako botoarekin onetsi da.

 

- Zuzenketa, gastuei 50.000 euro gehitzekoa, Hedabideetan euskararen presentzia sustatzeko laguntzak izeneko partidarako. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Bai eta EH Bilduk aurkeztu dute. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren kontrako botoarekin onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 60.000 euro gehitzekoa, Irabazi-asmorik gabeko gizarte erakundeentzako laguntzak, euskara sustatzeko izeneko partidarako. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Bai eta EH Bilduk aurkeztu dute. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren abstentzioekin onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 46.500 euro gehitzekoa, Euskarazko hedabideentzako laguntzak, berrikuntza- eta digitalizazio-proiektuetarako izeneko partidarako. Herritarrekiko Harremanetako Departamentuaren Ingurune digitalean euskara sustatzeko tresnak garatzeko laguntzak partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Baik aurkeztu du. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren abstentzioekin onetsi da. 

 

- In voce zuzenketa, gastuei 60.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzako laguntzak, EU programak sustatu eta kudeatzeko pertsonak kontratatzeko. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Baik aurkeztu du. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren abstentzioekin onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 15.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Nafarren AEBetako eta Kanadako migrazioari eta itzultzeari buruzko azterlana. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Baik aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- In voce zuzenketa, gastuei 30.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Hitzarmena Udalerri Euskaldunen Mankomunitatearekin, toki entitateetan euskararen erabilera sozialerako programak egiteko. Helburua da “euskararen erabilera sustatzeko berariazko politikak gauzatzea”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Bai eta EH Bilduk aurkeztu dute. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren abstentzioekin onetsi da.

 

Migrazio Politiketako eta Justiziako Departamentua

 

41 zuzenketa eztabaidatu dira (horietatik 8 in voce zuzenketak izan dira), eta Batzordeak 8 onetsi ditu; guztira 295.000 euro egiten dute. Hauek dira:

 

- In voce zuzenketa, gastuei 32.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Hitzarmena NUPekin, Oinarrizko Osasun Laguntzan familia berrelkartzeko prozesuaren diagnosia egin eta tresnak diseinatzeko. Helburua da “administrazioetan migrazio dolurako eta familia berrelkartzeko arreta eskaintzea”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSN, Geroa Bai, EH Bildu eta Podemos-Ahal Duguk aurkeztu dute. Aho batez onetsi da. 

 

- In voce zuzenketa, gastuei 60.000 euro gehitzekoa, Hitzarmena Lantxotegi Elkartearekin, KABIA proiekturako izeneko partida berrirako. Helburua da “jatorri desberdineko pertsonek elkar ezagut dezaten sustatzea kulturen arteko bizikidetza indartzeko”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. Geroa Bai, EH Bildu eta Podemos-Ahal Duguk aurkeztu dute. Aho batez onetsi da. 

 

- In voce zuzenketa, gastuei 98.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Hitzarmena Elkarte Fundazioarekin, gazte migratzaileak gizarteratu eta laneratzeko programarako. Helburua da “enplegua sustatzeko proiektuari bultzada ematea”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Ek aurkeztu dute. Aho batez onetsi da. 

 

- In voce zuzenketa, gastuei 10.000 euro gehitzekoa, Hitzarmena SOS Arrazakeriarekin, zurrumurruen aurkako agenteen prestakuntzarako izeneko partida berrirako, “beharrezkoa den partida hori berreskuratzeko”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. EH Bilduk aurkeztu du. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren kontrako botoarekin onetsi da.

 

- Zuzenketa, gastuei 60.000 euro gehitzekoa, Europako babes eta migrazioen eremuko jarduera humanitarioetarako dirulaguntza izeneko partidarako. Helburua da “laguntza humanitarioak indartzea, muturreko egoeretan lagundu ahal izateko eta jatorrizko herrialdetik ihes egiten dutenak hil ez daitezen saiatzeko”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Ek aurkeztu dute. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, partida bati izena aldatzekoa. Hitzarmena SONAGErekin: ikasketengatiko harrera-familientzako laguntza izeneko partida Nafarroako Ikasketengatiko Harrera-familien Elkarteen Federazioa deituko da aurrerantzean. Podemos-Ahal Duguk aurkeztu du. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 15.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Kairaba elkartearekiko hitzarmena DENT programarako, hezkuntza arloko laguntza. “Emakume afrikarren elkarte hori lan handia egiten ari da kulturen arteko bizikidetzaren eta gizarte, hezkuntza eta lan inklusioaren alorrean”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. EH Bildu eta Podemos-Ahal Duguk aurkeztu dute. Aho batez onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 20.000 euro gehitzekoa, Lokala egokitzea Barnahuserako izeneko partida berrirako. Helburua da “arreta integrala ematea sexu abusuen biktima diren adingabeei”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. PSN eta Podemos-Ahal Duguk aurkeztu dute. Aho batez onetsi da.

 

Unibertsitateko, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko Departamentua

 

31 zuzenketa eztabaidatu dira, eta horietatik Batzordeak 4 onetsi ditu; guztira 26.500 euro egiten dute. Hauek dira:

 

- Zuzenketa, partida bati izena aldatzekoa: I+G+b Energia. CENER Fundazioari funtsak ematea maileguak amortizatzeko izeneko partida CENER Fundazioari funtsak ematea I+G+b proiektu eta inbertsioetarako deituko da aurrerantzean. Asmoa da "segurtasun juridiko handiagoa ematea laguntza horri, energia berriztagarrien arloko proiektu eta inbertsioetarako xedea identifikatuz". PSN, Geroa Bai eta Podemos-Ahal Duguk aurkeztu dute. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren abstentzioarekin onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 18.500 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Nafarroan lan segurtasunaren arloan ikertzeko dauden aukerei buruzko azterlana prestatzeko enkargua. Helburua da “istripuen kausa ohikoenak aztertzea eta istripuak eragiten dituzten kausa nagusiak zuzentzea, ikerketaren bitartez”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. EH Bilduk aurkeztu du. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren kontrako botoarekin onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 5.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: SINAIren lan segurtasunaren arloko proiektu edo artikulu berritzaileenarentzako saria. Helburua da “lan osasunaren arloko ikerketa sustatzea”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. EH Bilduk aurkeztu du. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren kontrako botoarekin onetsi da. 

 

- Zuzenketa, gastuei 3.000 euro gehitzekoa, partida berri honetarako: Saria lan segurtasunaren arloko ikasketa-amaierako lanari. Helburua da “laneko arriskuen prebentziorako ikerketa zientifikoa eta berrikuntza teknologikoaren garapena (I+G+b) sustatzea”. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren Kontingentzia Funtsa partidaren kargura finantzatuko da. EH Bilduk aurkeztu du. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren kontrako botoarekin onetsi da.