Parlamentura bisita gidatuak

Parlamentura bisita gidatuak

Nafarroako Parlamentuak bisita-programa bat du antolatua ikasle-taldeentzat, erretiratuen elkarteentzat eta erakundea bertatik ezagutzeko interesa duten gainerako taldeentzat.

Bisitak asteazkenetan izanen dira, 11:00etatik 13:00etara.

Nafarroako Parlamentua bisitatzeko eskaria Nafarroako Parlamentuko Protokolo Atalari zuzendu behar zaio.


Posta Elektronikoa [email protected]

 

Osoko bilkuretara publikoa bertaratzea

Osoko bilkuretara publikoa bertaratzea

Adin nagusiko herritarrak Osoko Bilkuretara joan daitezke, gonbidatuen tribunara, Nafarroako Parlamentuko Erregelamenduak dioenaren arabera. Osoko Bilkuretara joateko baimena eskatzeko, bete itzazu mesedez hurrengo hutsuneak:

Notas sobre las asistencias (euskera)

Gai honi buruzko edozein kontsulta egiteko, 948 209 202 telefonora dei dezakezue.

Oharrak

• Gonbidatuen tribunako edukiera 57 lagunentzat da gehienez.

• Parlamentuko Lehendakaritzak, Mahaiko lehendakariordeek eta idazkariek eta parlamentu-taldeek banatuta dituzte gonbidapenak eta lehentasuna dute beste bertaratze-eskabide batzuen aurretik.

• Eskaerak osoko bilkura egiten den asteko asteleheneko 12:00ak baino lehen aurkeztuko dira.

• Plazak iristeko hurrenkeraren arabera emanen dira, edukiera bete arte. Leku faltagatik saiora sartu ezin diren pertsonek, nahi izanez gero, hurrengo osoko bilkurara joan ahal izango dute. Bestalde, saio berezietan edo ezohikoetan, gonbidapenen kopurua murriztu egin daiteke, protokolo-konpromisoei erantzuteko lekua behar bada.

 

Legezko araudia: Nafarroako Parlamentuaren Erregelamendua, 144. artikulua.

1. Jendaurreko bilkuretan, jendea uneoro isilik egotera beharturik dago, inongo onespen edo gaitzespen adierazpenik azaldu gabe.

2. Lehendakariak aretotik kanporatuz zehatuko ditu ordena, aldez edo moldez, urratzen duten jendearen arteko pertsonak. Zalaparta sortzen bada edo ordena-urratzaileak identifikatu ezin baditu, lehendakariak jende guztia aretotik kanpora atera tzeko agindu dezake.

3. Mahaiak hurrengo bilkuretara joatea debekatu ahal izanen die kanporatuak izan diren pertsonei, eta talde parlamentario bati dagozkion gonbidapenen esleipena eten ahal izanen du, talde parlamentario horrek gonbidatutako per tsonak bilkura-aretotik kanporatuak izanez gero.

 

Debekatuta dago argazkiak zein audioko edo bideoko grabazioak egitea.

Publikoaren tribunan Osoko Bilkuraren bileretara gonbidatutako pertsonek ezin izango dute argazkirik edo audio- edo bideo-grabaziorik egin, salbu eta Parlamentuko lehendakariak espresuki baimendu baditu. Debeku hori berariaz agertuko da saioetara joateko gonbidatuei ematen zaien aurretiazko informazioan eta web orriko Ganberaren Osoko Bilkuraren saioetara joateko eskaera-formularioan.