(27) | (123) | " (3) | ' (19) | - (7) | 0 (2) | 1 (12359) | 2 (25) | 3 (11) | 4 (3029) | 5 (3318) | 6 (4622) | 7 (6319) | 8 (7330) | 9 (9138) | A (2403) | B (11310) | C (13325) | D (253) | E (4335) | F (146) | G (163) | H (132) | I (281) | J (1112) | K (58) | L (2717) | M (2130) | N (443) | O (648) | P (8974) | R (2888) | S (1949) | T (124) | U (237) | V (149) | W (3) | X (42) | Y (5) | Z (25) |   (1) | « (1) | ´ (2) | (4) | (6) | (1)
Título Autor Última actualización
Ebazpen bat bazter utzi dute, zeinak Nafarroako Gobernua premiatzen duen legezko ekimena abian jar dezan, Nafarroako Parlamentua izate aldera Nafarroako herriaren ordezkari demokratikoa Estatuarekiko negoziazioetan eureka Jue, 15/12/2016 - 11:38
Ebazpen bat onetsi da, Nafarroako Gobernua Nafarroako legedia 1723/2012 Errege Dekretuan ezarritakora egokitu dezan premiatzen duena, zeinaren bidez arautzen diren transplanteetarako giza organoak lortzeko jarduketak, haien erabilera klinikoa eta lurralde eureka Jue, 15/12/2016 - 11:38
Ebazpen bat onetsi dute zeinaren bidez "Red Eléctrica Española" enpresa premiatzen den Orkoien eta Ezkabarte artean 220 kW-ko linea bat jartzea justifika dezan eureka Jue, 15/12/2016 - 11:49
Ebazpen bat onetsi dute zeinaren bidez Espainiako Gobernua premiatzen den lehenbailehen jar ditzan "SoltxatekoII" espetxeak beharrezkoak dituen giza baliabideak eta baliabide materialak eureka Jue, 15/12/2016 - 11:49
Ebazpen bat onetsi dute zeinaren bidez Nafarroako eta Estatuko gobernuak eta ADIF premiatzen diren akordio bat lor dezaten lehenbailehen, Nafarroan dauden trenbide-pasaguneak albait azkarren kentzeko eureka Jue, 15/12/2016 - 11:49
Ebazpen bat onetsi dute zeinaren bidez Nafarroako Gobernua gaitzesten den bere lege-betebeharrak ez dituelako bete Nafarroan Nekazaritzako eta abeltzaintzako ustiategiei lotutako produktuen salmenta zuzena arautzen duen Foru Legearen garapenari dagokionez eureka Jue, 15/12/2016 - 11:49
Ebazpen bat onetsi dute zeinaren bidez Nafarroako Gobernua Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioarekin elkarlanean aritu dadin, Nafarroan Umeen hiri lagunak programa bultza dezan eureka Jue, 15/12/2016 - 11:49
Ebazpen bat onetsi dute zeinaren bidez Nafarroako Gobernua premiatzen den beka- eta laguntza-sistema bat ezar dezan eskola-material suntsikorra eta/edo osagarria erosten laguntzeko, testuliburuen doakotasunari buruzko programaren onuradun diren ikasleentz eureka Jue, 15/12/2016 - 11:38
Ebazpen bat onetsi dute zeinaren bidez Nafarroako Gobernua premiatzen den bere gain behar besteko aurrekontu-konpromisoa har dezan, nafarroako irakaskuntza unibertsitarioko eta ez-unibertsitarioko ikastetxe publikoei beren eginkizunak garatzeko behar ditu eureka Jue, 15/12/2016 - 11:38
Ebazpen bat onetsi dute zeinaren bidez Nafarroako Gobernua premiatzen den bere gain har ditzan eremu ez euskaldunekoak diren eta Nafarroako beste herri batzuetan D ereduan eskolatuta dauden ikasleen garraio eta jantoki gastuak eureka Jue, 15/12/2016 - 11:49
Ebazpen bat onetsi dute zeinaren bidez Nafarroako Gobernua premiatzen den eskura dituen bide guztiak erabil ditzan Tabako-produktuak ekoizteari, aurkezteari eta saltzeari buruzko Europako Batzordearen 2001/37/CEE Zuzentarauaren aldaketa geldiarazteko eureka Jue, 15/12/2016 - 11:38
Ebazpen bat onetsi dute zeinaren bidez Nafarroako Gobernua premiatzen den ez diezaien dietarik ordaindu bilkuretara joaten ez diren Nafarroako Enpresa Korporazio Publikoko administrazio kontseiluetako kideei eureka Jue, 15/12/2016 - 11:38
Ebazpen bat onetsi dute zeinaren bidez Nafarroako Gobernua premiatzen den hezkuntza-instalazio publikoei buruzko plan bat aurkez dezan Sarrigurengo gaur egungo, epe ertaineko eta epe luzeko eskolatze-beharrizanei erantzute aldera eureka Jue, 15/12/2016 - 11:38
Ebazpen bat onetsi dute zeinaren bidez Nafarroako Gobernua premiatzen den laguntza ekonomikorako berariazko deialdi bat egin dezan, genero indarkeriari aurre egitera bideratutako estrategia politikoak eta jarduketak diruz laguntze aldera eureka Jue, 15/12/2016 - 11:49
Ebazpen bat onetsi dute zeinaren bidez Nafarroako Gobernua premiatzen den Nafarroan kokatutako entitate finantzarioekin, haien jabetzako etxebizitzak bideratze aldera etxegabetzeek ukitutako pertsonei eta familiei emateko alokairu sozialeko araubidean eureka Jue, 15/12/2016 - 11:49
Ebazpen bat onetsi dute zeinaren bidez Nafarroako Gobernua premiatzen den negoziazioak has ditzan finantza-entitateekin, etxegabetzeak saihesteko neurriak har ditzaten, eta Espainiako Gobernua premiatzen den hipoteka-legearen egiazko erreforma bat abian j eureka Jue, 15/12/2016 - 11:38
Ebazpen bat onetsi dute zeinaren bidez Nafarroako Gobernua premiatzen den zuzeneko zenbatespenari atxikitako jarduera adierazgarrienak azter ditzan eta zuzeneko zenbatespenaren araberako tributazioarekin aldera ditzan eureka Jue, 15/12/2016 - 11:49
Ebazpen bat onetsi dute zeinaren bidez Nafarroako Gobernua premiatzen duen ekimen berriak ebaluatu eta, ondoren, proposa ditzan, ekitaldi instituzionalei dagokienez, oro har, eta zehazki, Nafarroaren Eguna dela-eta programatutakoei dagokienez eureka Jue, 15/12/2016 - 11:38
Ebazpen bat onetsi dute zeinaren bidez Nafarroako Parlamentuak aldekotasuna adierazten duen Nafarroan egun ezarrita dagoen Babes Zibilerako sistemarekiko eureka Jue, 15/12/2016 - 11:49
Ebazpen bat onetsi dute zeinaren bidez Nafarroako Parlamentuak arbuiatzen duen Gipuzkoako Diputazioak bidesariak ezar ditzan N-1 eureka Jue, 15/12/2016 - 11:49
Ebazpen bat onetsi dute zeinaren bidez Nafarroako Parlamentuak ustelkeria-egintza oro arbuiatzen duen eureka Jue, 15/12/2016 - 11:38
Ebazpen bat onetsi dute zeinaren bidez nazioko gobernua premiatzen den manten ditzan Mendekotasun egoeran dauden pertsonen autonomia sustatzeari eta laguntza emateari buruzko Legearen printzipio inspiratzaileak eureka Jue, 15/12/2016 - 11:49
Ebazpen bat onetsi dute zeinaren bidez Parlamentuak adierazten duen Cascanteko ikastetxe publikoaren segurtasunak ezin duela krisiaren menpe egon eureka Jue, 15/12/2016 - 11:49
Ebazpen bat onetsi dute zeinaren bidez Parlamentuak aitortu eta eskertzen duen euskara zerbitzuek eta euskara teknikariek euskararen normalizazioaren arloan eginiko lana eureka Jue, 15/12/2016 - 11:49
Ebazpen bat onetsi dute zeinaren bidez Parlamentuak uste osoz adierazten duen lanaren banaketa helburu duten politikak, publikoak nahiz pribatuak, taxutu eta aplikatzearen alde dagoela eureka Jue, 15/12/2016 - 11:38
Ebazpen bat onetsi dute, zeinaren bidez Espainiako Gobernua premiatzen den handitu dezan enplegurako, hezkuntzarako, prestakuntzarako, mugikortasunerako, gazteriarako eta gizarteratzerako finantzaketa eureka Jue, 15/12/2016 - 11:49
Ebazpen bat onetsi dute, zeinaren bidez Nafarroako Gobernua premiatzen den Terrorismoaren Biktimei Laguntzeko apirilaren 28ko 9/2010 Foru Legea nahiz Nafarroako Parlamentuak 2012ko ekainaren 14an onetsitako mozioa betez, ikastetxeetarako material didaktik eureka Jue, 15/12/2016 - 11:38
Ebazpen bat onetsi dute, zeinaren bidez Nafarroako Parlamentuak erabat arbuiatzen dituen Gobernuko lehendakari Mariano Rajoyk iragarritako 'doitze-neurri' deituak, Aurrekontuen Egonkortasuna Bermatzeko eta Lehiakortasuna Sustatzeko uztailaren 13ko 20/2012 eureka Jue, 15/12/2016 - 11:38
Ebazpena onetsi dute Espainiako Gobernua premiatzen duena garatuko duen Gardentasun Lege proiektuan beharrezko diren lege-mekanismoak sar ditzan Errege-etxearen kide bakoitzaren diru-sarrera publikoen zenbatekoa eta ondarea ezagutu daitezen eureka Jue, 15/12/2016 - 11:38
Ebazpena onetsi dute Nafarroako Gobernua premiatzen duena lurzoru ez-urbanizagarrian ibilgailu motordunen jarduera antolatuak eta zirkulazio librea arautzen dituen dekretua berriskustera eta eguneratzera eureka Jue, 15/12/2016 - 11:38
Ebazpena onetsi dute zeinaren bidez Nafarroako Gobernua premiatzen den Konstituzio Auzitegiaren urriaren 3ko 2/1979 Lege Organikoak aitortzen dion prozedura abiaraz dezan, Hezkuntzaren arloan gastu publikoa arrazionalizatzeko apirilaren 20ko 14/2012 Erreg eureka Jue, 15/12/2016 - 11:38
Ebazpena onetsi dute zeinaren bidez Nafarroako Parlamentuak 2013tik aurrera osasun publikoan haurdunaldia borondatez eteteko aukera eskaintzeko borondatea duela berresten duen eureka Jue, 15/12/2016 - 11:38
Ebazpena onetsi dute zeinaren bidez Parlamentuak 'Decidir nos hace libres' adierazpena positiboki balioetsi duen eta Nazioko Gobernuari exijitzen dion Sexu- eta ugalketa-osasunari eta haurdunaldiaren borondatezko etendurari buruzko martxoaren 3ko 2/2010 L eureka Jue, 15/12/2016 - 11:38
Ebazpena onetsi dute zeinaren bidez Parlamentuak Espainiako Gobernua premiatzen duen bideak ireki ditzan ETAren amaiera modu eraginkor eta frogagarrian ahalbidetzeko eureka Jue, 15/12/2016 - 11:38
Ebazpena onetsi dute zeinaren bidez Parlamentuak Konstituzio Auzitegian martxoaren 24ko 7/2011 Foru Legearen aurka jarritako konstituziokontrakotasun errekurtsoa baztertzen duen, zeinaren bidez Nafarroako Administrazio Publikoen Zerbitzuko Langileen Estat eureka Jue, 15/12/2016 - 11:38
Ebazpena onetsi dute zeinaren bidez Parlamentuak Nafarroako Gobernua premiatzen duen berritu eta gaurkotu dezan, Nfebhlo-n ezarritako eskumenak jaso eta eskualdatu arte, Nafarroan preso daudenei laguntzeko eta haientzako zenbait prestazio eta zerbitzu kul eureka Jue, 15/12/2016 - 11:38